Crònica Ple d’octubre: L’Ajuntament actualitza l’IBI i congela la resta d’impostos

El pagament a proveïdors durant el tercer trimestre es situa en 6,22 dies

Compartir:

La majoria d’impostos i taxes municipals, com l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles o l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), es congelaran durant l’any 2024. Pel que a l’Impost de Bens Immobles (IBI), el Ple municipal ha aprovat un nou tipus de gravamen –passarà de l’actual 0,672 a 0,70224–, que en la pràctica significarà un augment mitjà d’un 4,5%.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va dir que, després de diversos anys congelat, l’actual context d’inflació global “ens obliga a una actualització, amb un increment que està molt per sota del que estan fent altres municipis metropolitans” pel manteniment dels serveis i les prestacions municipals. I va afegir que “continuem tenint una de les pressions fiscals més baixes”.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables de PSC (el portaveu, Eduard Sanz, va dir que “l’IBI és un impost redistribitiu, ja que a les famílies més humils els costa menys” la variació) i d’Esplugues en Común Podem (“és un impost cabdal per garantir els serveis públics essencials”, va dir Dolores Castro). ERC (Roger Martínez va argumentar que l’increment es podria haver “escalonat” en anys anteriors) i Junts s’hi van abstenir, mentre que PP (“no podem donar el nostre vist-i-plau si no sabem què es farà amb la recaptació”, va dir Marcos Sánchez) i Vox (“l’Ajuntament té els comptes sanejats”, va dir Daniel Lafuente) van votar-hi en contra.

Pel que fa a taxes, només s’han actualitzat un 4,5% la d’entrades de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies (mateixes votacion que amb l’IBI) i la de realització d’activitats jurídico-administratives de competència local, per preveure les que graven els mercats municipals (PSC i Vox, a favor; ERC, ECP i Junts, abstenció; PP, en contra).

Pagaments a proveïdors

L’alcaldessa va donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament durant el tercer trimestre d’aquest any, que és de 6,22 dies a partir de l’aprovació de la factura.

Modificació de crèdits

A la sessió es va aprovar una modificació de crèdit del pressupost vigent, amb un increment net de despeses de 1.053.891,54 €, entre crèdits extraordinaris i suplementacions, menys baixes. Els ajustos més significatius en despesa ordinària són: Servei d’Atenció Domiciliària (més de 95.600 €) i Despeses de dinamització cultural (prop de 77.000).

I les principals modificacions de crèdit que afecten a despeses de capital: Aportació a la urbanització d’ARE Montesa (330.000 €) i Mobiliari relacionat amb el projecte Esplugues Comerç 4.0 (gairebé 142.000 €).

Aquest punt va ser votat a favor per PSC, ECP i Junts. ERC i Vox s’hi van abstenir, i PP va votar-hi en contra.

– Mocions sobre el conflicte a l’Orient Mitjà

En l’apartat de les mocions es van debatre dues mocions sobre el conflicte entre Palestina i Israel. Després d’un encès debat en què van participar tots els grups, es va aprovar la del PSC, sota el títol Moció de condemna als atacs terroristes contra l’Estat d’Israel per part de Hamàs, la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel, i el respecte a la legalitat internacional, que va comptar amb els vots favorables de tots els grups, tret del PP, que va votar-hi en contra. “El que busquem amb aquesta moció no és assenyalar ningú, sinó condemnar i apostar per una resolució pacífica del conflicte”, va assenyalar Eduard Sanz.

En canvi, la d’ECP (Moció per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional), que contenia aspectes com “exigir a l’Estat d’Israel la fi del apartheid i l’ocupació del territori palestí”, va ser recolzada per ERC i Junts, mentre que PSC, PP i Vox van votar-hi en contra, per la qual cosa no va prosperar.

Pots accedir a tot el contingut del Ple i a totes les intervencions, el debat dels dictamen i de la moció, així com als precs i preguntes, en aquest vídeo:

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: