Crònica del Ple: Modificació de l’ordenança de restricció de circulació a l’àmbit de les rondes per minvar els efectes de la pandèmia

Compartir:

21/01/2021

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de gener –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat la modificació puntual de l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a Esplugues, en el sector situat dintre de l’àmbit de les dues rondes de Barcelona. La modificació a introduir no comporta la modificació substancial de l’ordenança municipal vigent, ja que els elements bàsics que la configuren es mantenen inalterats; la modificació s’adequa per minvar els efectes de la crisi sanitària i econòmica derivada del Covid-19. S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), i l’abstenció del Grup Municipal Republicà (GMR)  i del Partit Popular (PP).

El text d’aquesta ordenança –aprovada just abans de la declaració de la  pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut i la situació d’emergència de salut pública provocada pel Covid-19- inclou una disposició transitòria destinada a facilitar la renovació del parc mòbil, especialment en el cas de persones treballadores autònomes i d’activitats que requereixen una tipologia concreta de vehicles que es fabriquen de forma personalitzada i en relació amb els quals no existien estocs.

El conjunt de mesures excepcionals per fer front a la pandèmia està comportant un fort impacte econòmic en molts sectors productius i està dificultant la recuperació dels ritmes i les capacitats productives i manufactureres, afectant, entre d’altres sectors, a la producció de vehicles, encara que la seva incidència és diferent en funció de la seva tipologia i especificitats productives. En aquest context, s’ha plantejat la conveniència de tornar a adoptar una mesura per fer front a la necessitat excepcional causada per la pandèmia, de perllongar els terminis establerts a la disposició transitòria primera de l’ordenança.

La modificació puntual fa referència als terminis a partir dels quals l’ordenança tindrà efectes, en funció de la categoria dels vehicles.

 

Renúncia del portaveu de Cs

Aquest ha estat el darrer ple en què ha assistit el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Julio Roldán, ja que ha presentat la seva renúncia al càrrec de regidor. Com ha explicat, ha estat “una decisió difícil, dura però també molt meditada” que ha pres per poder “prioritzar el temps d’una altra manera”.

 

Pròrroga del contracte de la Deixalleria de la Fontsanta

S’ha aprovat la pròrroga del contracte de concessió del servei públic de la Deixalleria de la Fontsanta, que està mancomunada entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí. Actualment la gestiona SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L. i es prorrogarà el servei per un any més, a partir del proper febrer, per import de 17.990,80 € (sense IVA) a assumir per ambdós ajuntaments (Esplugues, el 58,27% i Sant Joan Despí, el 41,73%). Hi han votat a favor tots els grups, a excepció del PP que s’ha abstingut.

 

Aprovació de l’increment retributiu addicional del 0,30%

Vist que el Reial Decret – Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, en el seu article 3.2, estableix el marc aplicable a l’increment de retribucions del personal al servei del sector públic per a 2019, el plenari ha aprovat el 0,30 % de la massa salarial de l’Ajuntament per un import de: 35.187,35 €, i el seu repartiment, tenint en compte el número de places, 327, la quantitat corresponent a cada plaça és de 107,56 € anuals per a l’exercici 2020.

Així mateix, s’ha establert que les retribucions dels càrrecs electes per dedicació exclusiva o parcial, així com quanties aprovada per l’assistència efectiva a òrgans col·legiats, tindran un increment també addicional del 0,30 % respecte de les fixades per a l’any 2020, respectant en tot cas els màxims legalment fixats per aquestes retribucions.

Per últim, s’ha aprovat la modificació del complement específic o el plus lloc de treball de cadascun dels llocs de la corporació, amb efectes 1/02/2021, incorporant els 82,77 € bruts anuals que actualment es paguen en concepte d’incentiu de productivitat LGPE.

S’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

 

Moció sobre tribut metropolità

No ha prosperat la moció presentada per Cs per sol·licitar a l’AMB la modificació de l’Ordenança del tribut metropolità. Hi ha votat a favor el grup proposant, GMR i PP, mentre que han votat en contra PSC i EeCP.

 

Vídeo de la sessió íntegra del Ple:

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: