Crònica del Ple: L’Ajuntament paga a proveïdors en menys de sis dies

S'aprova una modificació de crèdit per fer noves inversions, el vot telemàtic en circumstàncies excepcionals i el nou Pla Local de Joventut, entre d'altres temes

Compartir:

5,86 dies des de la data d’aprovació de la factura. És el període mitjà de pagament a proveïdors, per part de l’Ajuntament, durant el quart trimestre del 2023, del qual va donar compte l’alcaldessa, Pilar Díaz, durant la sessió del Ple municipal d’aquest 21 de febrer, en què es van tractar diferents temes, la majoria de temàtica econòmica i de reglament intern.

– S’aprova el vot telemàtic per a circumstàncies excepcionals

Maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu. Són els casos inclosos en els supòsits excepcionals que permetran que els membres del Consistori puguin votar telemàticament als Plens. La sessió va aprovar inicialment –ara se sotmetrà a informació pública– una modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal (ROM) en aquest sentit, que va ser votada a favor per unanimitat.

– Liquidació del pressupost del 2023

L’alcaldessa va donar compte d’algunes dades de liquidació del pressupost municipal anterior, com el romanent de tresoreria (55,2 milions de euros), l’estalvi net deduït (13,8 milions) i el volum de deute viu (15,9 milions, que representa un 25,80% dels ingressos ordinaris de 2023, molt per sota del que marca la norma).

Modificació de crèdit

Es va aprovar –amb el vot favorable de PSC, EeCP i Junts– una modificació de crèdit del Pressupost Municipal del 2024, de 9.878.235,15 €, procedents del romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

Les principals aportacions són per a la millora de l’espai públic (1,4 milions), la urbanització del carrer Francesc Moragas (515.000), la millora i adequació d’escoles públiques (500.000) i la rehabilitació de Villa Victòria (480.000).

Pla Local de Joventut

El Ple va aprovar per àmplia majoria el Pla Local de Joventut 2024-2027, que continua en la línia de l’anterior com a eina de planificació de les polítiques de joventut, l’elaboració del qual ha tingut en compte les aportacions de diferents segments de la població implicats, i la de personal professional.

Hi van votar a favor PSC, PP, EeCP i Junts. “Se centra en les prioritats del jovent i prioritza polítiques per al seu benestar físic i mental”, va subratllar el portaveu socialista, Eduard Sanz.

ERC s’hi va abstenir “perquè diferim en el model de Casal de Joves, més ampli, que proposem”, va dir el seu portaveu, Roger Martínez. Vox també s’hi va abstenir.

Nou centre assistencial de Sant Joan de Déu

Es va aprovar provisionalment per unanimitat la modificació del Pla de concreció d’ús i ordenació d’una finca que es convertirà en un centre assistencial de llarga durada de l’Hospital Sant Joan de Déu, a l’av. Lluís Companys amb el c. Raval de St Mateu.

Actualització de diferents preus públics i taxes

El Ple va donar llum verda a diferents modificacions fiscals. L’actualització, després de diferents anys congelats, dels preus públics dels aparcaments municipals va comptar amb els vots favorables de PSC, ERC, PP i EeCP (mentre Junts i Vox s’hi van abstenir). La taxa de retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (servei de grua), amb els de PSC, ERC, PP, EeCP i Junts (Vox, en contra).

La taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (zones blava i verda), amb els vots a favor de PSC, ERC, PP i EeCP (Junts, en contra, i Vox, abstenció).

– Mocions sobre el Dia de les Dones i el sistema educatiu català

Va prosperar una moció amb motiu del Dia Internacional de les Dones, subscrita per PSC, ERC, PP, EeCP i Junts. El text expressa que és “urgent” que des de les institucions democràtiques “assumim la responsabilitat d’incorporar el feminisme en la nostra acció quotidiana i de dotar les polítiques de gènere de la centralitat i dels recursos necessaris per poder continuar avançant en la construcció d’una societat inclusiva, que garanteixi els drets de totes les persones”. Va comptar amb el suport de tots els grups, tret de Vox.

També es va aprovar una moció de EcCP i PSC per demanar l’adhesió a la Iniciativa Legislativa Popular per a la proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català, per un mínim del 6% del Producte Interior Brut per a l’educació. A favor, també ERC i Junts. El PP i Vox s’hi van abstenir.

Es van desestimar dues mocions de Vox, una per denunciar “les catastròfiques conseqüències” del Pacte Verd Europeu “per als interessos nacionals i en defensa del sector primari espanyol”, i una altra per sol·licitar l’actualització de la informació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament a la ciutadania. En aquest darrer punt, tots els grups van votar-hi en contra, atès que aquesta informació ja està actualitzada.

A continuació, pots veure la sessió del Ple:

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: