Convocada la 10a edició dels Premis El Pont d’Esplugues

Compartir:

S’obre el termini per a que les entitats sense afany de lucre facin propostes per a uns guardons que s’entregaran el 5 de maig i que enguany premiaran també la innovació

L’alcaldessa Pilar Díaz ha aprovat la convocatòria d’una nova edició dels Premis El Pont d’Esplugues, que tenen lloc cada quatre anys i que tenen com a objectiu reconèixer a persones, col·lectius i empreses que realitzen accions que destaquen en el seu àmbit o ajuden a prestigiar la ciutat d’Esplugues dins i fora del municipi.

Els guardons, sense dotació econòmica, arriben enguany a la seva 10a edició i incorporen una nova categoria: un reconeixement a la Innovació. L’acte d’entrega tindrà lloc el dia 5 de maig a una gala que se celebrarà al CEM Les Moreres.

Fins al 31 de març les entitats sense ànim de lucre podran fer arribar les seves propostes a l’Ajuntament i es crearà un Consell Assessor integrat per personal municipal que farà la selecció de persones i entitats candidates.

Bases 10a edició dels Premis El Pont d’Esplugues

1. Els Premis El Pont tenen la naturalesa d’activitat de foment no subjecta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions de conformitat amb el que s’estableix a l’article 4.a), i la seva regulació es conté en les presents bases.

2. Els Premis El Pont d’Esplugues es classifiquen en les nou categories següents:
Premi El Pont d’Esplugues a la Solidaritat
Premi El Pont d’Esplugues d’Esports
Premi El Pont d’Esplugues de Comunicació
Premi El Pont d’Esplugues a l’Activitat Empresarial
Premi El Pont d’Esplugues a la Innovació
Premi El Pont d’Esplugues al Foment de la Igualtat
Premi El Pont d’Esplugues a l’Activitat Associativa
Premi El Pont d’Esplugues a les Arts
Premi d’Honor El Pont d’Esplugues

3. El premi consisteix en un reconeixement explícit i públic a les persones, col·lectius, entitats i empreses les accions de les quals destaquen en el seu àmbit o ajuden a prestigiar la ciutat d’Esplugues dins i fora del municipi i que el jurat consideri més rellevants. Com a element identificatiu i decoratiu de l’atorgament es procedirà al lliurament d’una representació idealitzada del Pont d’Esplugues. Cap dels premis comporta una dotació o benefici econòmic.

4. Poden optar als premis totes les persones, entitats, empreses i realitzacions o esdeveniments públics d’acord amb el que determinen aquestes bases, sense que s’hagi de presentar candidatura prèviament.

5. Únicament les entitats sense afany de lucre d’Esplugues podran presentar propostes de candidatures de concessió de premis. No s’admetran autopropostes de candidatures.

6. Les propostes s’hauran de presentar fins al dia 31 de març del 2023, per escrit, amb una breu explicació raonada, adreçades a: Premis El Pont d’Esplugues, Registre General de l’Ajuntament, per tal que puguin ser considerades pel jurat del certamen.

7. El Jurat estarà format per representants de l’Ajuntament i altres institucions, i serà presidit per l’alcaldessa o la persona en qui delegui. El secretari del jurat serà el secretari general de la corporació, actuant com a suplent un funcionari/a lletrat/da de l’Ajuntament. La presidenta nomenarà un Consell Assessor encarregat de realitzar una proposta de candidatures (Un màxim de tres per categoria al jurat)

8. Els premis s’atorgaran per majoria de vots o podran ser declarats no adjudicats a criteri del jurat. En el cas que a algun dels membres del Jurat li fos impossible assistir a alguna de les reunions, podrà delegar, mitjançant escrit, el seu vot en la presidenta del jurat. En cas d’empat, la presidenta tindrà vot de qualitat. El jurat podrà recollir en l’acte d’atorgament dels premis les mencions honorífiques que consideri pertinents.

9. El Jurat actuarà amb la màxima llibertat i tindrà facultat d’interpretar les bases determinar-ne el funcionament.

10. Els Premis El Pont d’Esplugues no seran de caràcter econòmic i consistiran en el lliurament d’una figura al·legòrica al certamen.

11. El veredicte, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer, en el decurs de la 10a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues, el dia 5 de maig de 2023.

12. Per facilitar la tasca del Jurat es procedirà a la creació d’un Consell Assessor que tindrà com a funció bàsica la selecció de candidatures i detallar els mèrits o circumstàncies que les fan mereixedores d’aquesta condició. El Consell estarà format per persones que pertanyen a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

13. Aquestes bases regulares i la corresponent convocatòria es faran públiques al web municipal www.esplugues.cat, les xarxes socials de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: