Comunicat sobre les informacions d”El Periódico’ relatives a despeses del grup municipal del PP

Compartir:
Façana de l'Ajuntament d'Esplugues

Davant de les informacions publicades avui per El Periódico de Catalunya relatives a despeses del grup municipal del Partit Popular, l’Ajuntament d’Esplugues vol manifestar el següent:

  • Totes les despeses, incloses les dels grups municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, estan sotmeses als mecanismes de control financer i legalitat per part de la Intervenció Municipal i la Secretaria General del Consistori.
  • En el cas de les aportacions per al funcionament dels grups municipals, aquestes estan regulades per llei i les quanties estan determinades per un acord Plenari aprovat a l’inici de cada mandat.
  • La fiscalització de les despeses dels grups municipals es realitza a posteriori del seu ingrés efectiu, és a dir, es realitza una auditoria on els grups municipals han de justificar les despeses de funcionament que ja han realitzat.
  • En el cas que algun grup municipal no pugui justificar la totalitat de l’aportació econòmica rebuda, aquest haurà de retornar les quanties no justificades.
  • En aquests moments els Serveis Jurídics i la Intervenció General treballen en la fiscalització de les despeses dels grups municipals durant el mandat 2019 – 2023.
  • Totes les despeses dels grups municipals han de ser obligatòriament despeses vinculades al funcionament ordinari del grup municipal, no podent-se justificar cap altre tipus de despesa, tal com estableix la normativa, i molt menys despeses de caràcter personal.
  • L’Ajuntament d’Esplugues té establerts mecanismes de control financer independents per garantir que les despeses justificades s’ajustin a la legalitat.
  • El que no pot evitar l’Ajuntament és la temptativa per part d’un grup municipal de presentar despeses que no s’ajusten a la normativa. En aquest cas és quan els mecanismes de control financer actuen per tal de no comptabilitzar aquestes despeses.
  • En el cas de determinar un intent sistemàtic del grup municipal del Partit Popular per justificar despeses fora de normativa, s’estudiaran les mesures legals adients així com el reforç, si s’escau, dels mecanismes de control.
Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: