Actualització d’informació sobre l’edifici ‘El Barco’

Compartir:

Atenció a les persones

L’Oficina Municipal de suport i atenció a les famílies afectades pel desallotjament immediat de l’Edifici ‘El Barco’, conjuntament amb el personal tècnic del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), van atendre durant el dilluns dia 25 a un total de 112 persones, entre elles 25 menors. En total, 37 unitats familiars.

Dilluns, personal de serveis socials i equips de psicòlogues i psicòlegs van mantenir reunions amb cadascuna de les famílies que vivien en règim de lloguer en l’Edifici ‘El Barco’, aquestes trobades s’han mantingut durant tot aquest dimarts de forma individualitzada. “La màxima prioritat de l’Ajuntament és el benestar de les persones i per aquest motiu, seguim treballant per trobar una solució adaptada a cadascuna de les necessitats familiars”, ha manifestat el primer tinent d’Alcaldia, Eduard Sanz en una compareixença amb els mitjans de comunicació.

A les famílies sense alternativa habitacional immediata se’ls ha ofert un allotjament puntual durant les primeres 48 hores, mentre se cerquen solucions adaptades a cada cas. Un total de 10 famílies, compostes per 40 persones, s’ha allotjat puntualment a través del CUESB, la resta de famílies s’han traslladat a domicilis familiars o d’amistats.

Dues o tres famílies podrien tenir avui una alternativa habitacional a mitjà termini

En aquest sentit, l’Ajuntament està prioritzant l’atenció a les famílies més vulnerables, amb menors a càrrec o persones dependents. ”Avui estem en disposició de donar una alternativa habitacional, a mitjà termini, per a dues o tres de les famílies més vulnerables i que podria acabar essent una solució definitiva”, ha afegit Eduard Sanz. 

Els esforços dels serveis municipals se centren precisament en la cerca d’habitatges a Esplugues i a l’àrea metropolitana, motiu pel qual s’està treballant amb diversos operadors, entitats i també ajuntaments veïns. El Consistori ha demanat ajuda per a aquesta cerca d’habitatges a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, però no s’ha rebut, de moment, cap proposta per allotjar a les veïnes i els veïns de l’edifici ‘El Barco’.

Cinc persones encara estan a l’interior de l’edifici

Els bombers, aquest migdia, han intervingut per valorar la situació de l’edifici declarat en ruïna imminent, ja que hi havia cinc-sis famílies al seu interior. A les 17 hores, ja només quedarien dintre de l’edifici 3 famílies que sumen un total de cinc persones.

El primer tinent d’Alcaldia ha fet una crida a “la responsabilitat i el seny, ja que és un edifici declarat en ruïna imminent i podria entrar en col·lapse”. Després d’haver decretat dilluns el cessament immediat de l’habitabilitat i tenint en compte que encara hi ha persones al seu interior, el Consistori ha demanat un ofici al Jutjat d’Esplugues on es demana que decreti l’ordre del desallotjament de les persones que queden dins l’edifici.

Sobre el resultat de l’informe “el formigó, per exemple, no s’ha pogut ni analitzar al laboratori perquè es desfà”

Des de fa un any, l’Ajuntament és titular de l’edifici i ha demanat diversos informes sobre el seu estat que han dictat algunes actuacions necessàries que s’han anat executant. A finals del mes de febrer, després de la caiguda d’un fals sostre i d’una revisió tècnica per determinar les causes, el Consistori va ordenar l’inici d’unes obres d’emergència i va encarregar un estudi urgent per determinar la naturalesa de les deficiències. Les conclusions de l’informe obliguen a l’actual desallotjament. 

José María González, enginyer municipal de l’Ajuntament d’Esplugues, ha explicat que les patologies que conclou l’informe “són una amenaça de risc estructural” i que “el formigó, per exemple, no s’ha pogut ni analitzar al laboratori perquè es desfà”, també s’ha trobat que “la capa de compressió dels forjats i el lloc on se sostenen les biguetes del forjat tenen esquerdes longitudinals” i, per tant, aquestes patologies comprometen l’estabilitat de l’edifici.

Seguretat per recollir pertinences i enderrocament

Durant els pròxims dies, s’assegurarà l’edifici i s’hi executaran obres per apuntalar-lo i com ha destacat Eduard Sanz “els treballs tindran la finalitat de garantir la seguretat perquè les veïnes i els veïns puguin recollir les seves pertinences” i ja ha anunciat que “en els pròxims dos o tres mesos es preveu l’enderrocament definitiu de l’edifici”.

Compartir: