Mans que toquen un ordinador amb uns elments de xifres

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)

Organisme de la Diputació de Barcelona creat per col·laborar en la gestió, inspecció i recaudació dels tributs locals quan els ajuntaments respectius deleguen aquestes facultats

pl. Santa Magdalena, 11

934 729 181

orgt.esplugues@diba.cat

http://orgt.diba.cat/cat/

Dimarts i dijous de 8:30 a 14 hores

Més informació:

Cita prèvia.

Tràmits que només s’atenen per telèfon o web:

pagaments i devolucions
sol.Licitud devolució d’ingressos
domiciliacions
documents per pagar
justificants de pagament

embargaments i subhastes
consulta informació embarg de comptes
corrents
consulta informació embarg sous i salaris
consulta informació altres embargs
consulta subhastes / adjudicacions directes

multes
identificació del conductor
consulta fotografia
altres consultes

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: