Mans que toquen un ordinador amb uns elments de xifres

Oficina Liquidadora de districte hipotecari de la Generalitat

Oficina depenent de l’Agència Tributària de Catalunya , que gestiona els tributs traspassats a la Generalitat, a efectes d’informació tributària, venda d’impresos, liquidació del tribut.

av. Cornellà, 140, 2n B

933 723 400

https://atc.gencat.cat/ca/inici/

Més informació:

Durant la campanya de l’IRPF, les persones  contribuents poden:
– Presentar la sol·licitud, confirmació o rectificació de l’esborrany de la declaració
– Presentar declaracions
– Canviar o anul·lar domiciliacions

Durant tot l’any, poden:
– Sol·licitar devolució d’ingressos indeguts o recificació de les autoliquidacions
– Presentar al·legacions
– Interposar recursos
– Comunicar canvis de domicili
– Sol·licitar l’abonament anticipa de les deduccions per maternitati per naixement o adopció

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: