Mans que toquen un ordinador amb uns elments de xifres

Oficina Liquidadora de districte hipotecari de la Generalitat

Oficina depenent de l’Agència Tributària de Catalunya , que gestiona els tributs traspassats a la Generalitat, a efectes d’informació tributària, venda d’impresos, liquidació del tribut.

av. Cornellà, 140, 2n B

933 723 400

https://atc.gencat.cat/ca/inici/

Més informació:

Durant la campanya de l’IRPF, les persones  contribuents poden:
– Presentar la sol·licitud, confirmació o rectificació de l’esborrany de la declaració
– Presentar declaracions
– Canviar o anul·lar domiciliacions

Durant tot l’any, poden:
– Sol·licitar devolució d’ingressos indeguts o recificació de les autoliquidacions
– Presentar al·legacions
– Interposar recursos
– Comunicar canvis de domicili
– Sol·licitar l’abonament anticipa de les deduccions per maternitati per naixement o adopció

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Mans que toquen un ordinador amb uns elments de xifres

Agència Administrativa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social

Mans que toquen un ordinador amb uns elments de xifres

Jutjats de 1a Instància i Instrucció núm. 1, 2 I 3

Mossos d’Esquadra- Esplugues

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: