Llar-residència per a persones amb discapacitat d’Esplugues

És un recurs adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten, de forma permanent o temporal, supervisió i ajuda per a dur a terme les activitats de la vida diària.

Passeig Pablo Ruiz Picasso, 3-5

934 734 569

Més informació:

Es presten serveis d’allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció cura personal, atenció a la salut i seguretat personal, foment dels hàbits d’autonomia, foment de les relacions interpersonals i socials, foment de l’oci i del lleure.

Accés: Mitjançant sol·licitud de plaça residencial per a persones amb disminució psíquica presentada a través de la Gencat

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Sant Joan de Déu

Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: