Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Aquests jardins s’han remodelat, garantint una major accessibilitat des del mateix carrer Àngel Guimerà i també des del carrer Laureà Miró, a través d’una rampa perquè sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha dues zones ben diferenciades, una pavimentada amb una sèrie de plataners antics plantats en quadrats i una altra de sauló i vegetació mitjançant parterres de planta arbustiva de sota bosc, cobert per quatre grans pins

c. Àngel Guimerà, 38

Obert tot l'any (24h)

Més informació:

Vegetació:

El més destacable són els pins per l’envergadura que tenen, una figuera, un mandariner, un ametller i tres exemplars de pittopsporum arbustius que provenen de l’antic jardí i,  com a curiositat, una tanca de bambú que segueix tota la paret de tanca, a més d’una gran marquesa.

Equips i serveis:
Font d’aigua potable, zona de jocs infantils i zona d’estar

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: