Escola Joan Maragall

Centre d’educació infantil-primària de caràcter públic

AV CIUTAT DE L'HOSPITALET, 59 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT

933 713 995

a8033535@xtec.cat

http://www.xtec.es/ceip-joanmaragall-esplugues

Més informació:

19 aules

Biblioteca

Laboratori

2 pistes poliesportives

Sala d’audiovisuals

Cuina i menjador

Aula de psicomotricitat i aula de música

Aula taller

Revisions mèdiques a l’alumnat

Servei de psicòleg i de logopeda

Aula d’informàtica

Aula de vídeo amb pantalla gegant

Alumnes: màxim de 25 per aula

Professors/ores: 25

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: