Escola Catalana de l’Esport

Escola que té com a funció la formació de tècniques i tècnics de l’esport

Sant Mateu, 27-37

93 839 78 53

escola.presidencia@gencat.cat

https://esport.gencat.cat/ca/inici/

De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

Més informació:

L’Escola Catalana de l’Esport és el centre que promou i certifica les activitats de formació de les tècniques i els tècnics de l’àmbit de les activitats físiques i/o esportives i especials d’acord amb les competències que li corresponen en matèria d’esports, tant per l’Estatut d’autonomia com per la legislació esportiva vigent a Catalunya. L’Escola Catalana de l’Esport, orgànicament depèn del Consell Català de l’Esport, Secretaria General de l’Esport, Departament de la Presidència, de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola Catalana de l’Esport ha estat autoritzada com a Centre del Departament d’Ensenyament per impartir els Ensenyaments Esportius, de les modalitats esportives regulades dintre del sistema educatiu, a Esplugues de Llobregat, a la Caparrella i a Montjuïc.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

,

Piscines Municipals Parc dels Torrents

Parc ciclista del Baix Llobregat

Consell Català de l’Esport

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: