Equip DdAssessorament I Orientació PsicopedagòGica (EAP) B-40 D’Esplugues de Llobregat

Servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

c. Cedres, 38 (CEIP Eugeni D'Ors) 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT

93 371 87 55

a8900303@xtec.cat

http://www.xtec.net/serveis/eap/a8900303

Dilluns a dijous, no festius, de 10,30 a 21,00 hores

Més informació:

Àmbit territorial d’actuació: Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern..

FUNCIONS:

Òrgans integrats per psicòlegs, pedagogs, assistents socials i personal sanitari que tenen com a objectiu l’assessorament i l’orientació psicopedagògic a les escoles.

Són funcions de les EAP: Detecció precoç dels problemes i trastorns en el desenvolupament psicopedagògic de l’infant.

Prevenció educativa en el medi escolar, familiar i social.

Valoració de les necessitats educatives especials d’un alumne determinat i les seves possibilitats.

Elaboració i seguiment de programes de desenvolupament individual en col·laboració amb els professors del centre.

Orientació escolar, personal i vocacional dels alumnes.

Assessorament i ajuda tècnica als professors.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: