Deixalleria d’Esplugues i Sant Joan Despí, ‘de la Fontsanta’

Punt Verd – Instal·lació mancomunada amb el municipi de Sant Joan Despí, gestionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, destinada a la recollida i classificació de residus reciclables per a la seva posterior transformació en una planta de tractament.

Més informació:

La deixalleria Esplugues-Sant Joan Despí o deixalleria de la Fontsanta és el centre de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

El seu objectiu principal és recuperar i reciclar al màxim els residus que hagin estat dipositats pels ciutadans, les petites empreses i els comerciants.

S’hi poden dur una gran quantitat de materials, tant els reciclables com els que per les seves característiques es consideren especials.

No s’hi duen matèries orgàniques (excepte restes de pa sec), ja que aquestes segueixen un altre procés de reciclatge diferent, ni materials que puguin ésser considerats perillosos com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques o qualsevol recipient que hagi contingut materials perillosos.

La instal·lació disposa d’una extensió de 3.000 m2 distribuïts en molls de descàrrega i contenidors dels diferents residus: piles, fluorescents, roba usada, olis domèstics i de tallers mecànics, mobles i trastos vells, electrodomèstics, plàstics, cartrons i pneumàtics, entre d’altres.

És un servei ciutadà gratuït per a aportacions de fins a 500 kg, el comerciant i les petites empreses paguen unes taxes en funció de la quantitat de materials que hi portin.

El servei serà gratuït per a particulars i els tallers o industrials caldrà que abonin una taxa en funció del pes dels residus (taxa regulada en l’àmbit metropolità).

Els usuaris habituals tenen dret a descomptes en el rebut de l’aigua en funció de les vegades que utilitzin el servei.

Per a més informació consulteu la web de l’AMB

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Façana del Museu de Can Tinturé

Museu de Can Tinturé. MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL)

Casal de Cultura Robert Brillas

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: