Centre de recursos pedagògics Esplugues De Llobregat – Sant Just Desvern (Servei Educatiu Baix Llobregat VIII)

Els centres de recursos pedagògics són serveis educatius que en un àmbit territorial definit donen suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professors.

CL CEDRES, 2 08950 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT

933 718 755

crp-esplugues@xtec.cat

https://www.xtec.es/crp-esplugues

Més informació:

Aquest CRP atén els Centres educatius de les localitats d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern.

FUNCIONS:

Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i als professors per tal que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.

Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l’ús per part del professorat.

Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent.

Coordinació i organització de l’execució i del seguiment de les activitats de formació permanent i col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.

Altres funcions que els atribueix el Departament d’Ensenyament

COMPOSICIÓ:

Els centres de recursos pedagògics estan integrats per funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d’ensenyament secundari, per tal d’exercir les funcions que els corresponen en relació amb els centres d’ensenyament no universitari

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Biblioteca la Bòbila

Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues

Campus docent Sant Joan De Déu

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: