Finestrelles

1.431

habitants

408.935 m2

Festa Major:

Juny

Associació de propietaris

Delimitat per l’autopista B-23,  pels termes municipals de Barcelona i pel barri de Ciutat Diagonal, el barri de Finestrelles ha viscut notables transformacions: el soterrament de línies d’alta tensió ha permès iniciar un projecte urbanístic anomenat “Porta Barcelona”  que suposarà unes millores notables en la xarxa viària; l’execució de 125 habitatges de promoció municipal; l’increment de zones verdes en 19 hectàrees i l’increment del teixit empresarial. 

També s’ha reordenat la zona compresa entre les avingudes de Jacint Esteva i Traginers, creant nous espais verds. Els habitatges, majoritàriament plantes baixes o cases de poques plantes, defineixen els seus carrers. Aquí es troben alguns equipaments privats, com el col·legi Isabel de Villena o el C.T.C. Diagonal, a Sant Pere Màrtir. 

Un dels elements de referència inqüestionable és l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu, juntament amb el seu Edifici Docent, seu de l’Escola Universitària d’Infermeria.

Orígens:

El barri de  Finestrelles té els seus orígens en aquest segle, concretament el 1923, en que part del terreny de l’antic coll de Finestrelles va ser beneït abans de construir-s’hi unes 200 cases. El barri de Finestrelles es concebia com un nucli d’estiueig petit-burgès i menestral. Obrers i menestrals de Sarrià foren els seus primers habitants.

Llocs d'interès

Associació de veïns o propietaris, Taller Finestrelles, Orde Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu.

Escultures al carrer

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Notícies
del barri