Can Vidalet

14.290

habitants

329.464 m2

Festa Major:

Mitjans juny

Associació de Veïns de Can Vidalet, Centro Cultural Plaza Macael, Centro Extremeño Muñoz Torrero, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues, Club d'Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet, Club Petanca Can Vidalet, Club de Caçadors Can Vidalet, Club de Futbol Can Vidalet, Associació de Comerciants (Unicanvi), Associació Cultural El Barranco, Grup de Solidaritat AYLLU, Solidaritat Esplugues.

Can Vidalet és el barri amb més població d’Esplugues i es també seu de diferents equipaments alguns dels quals donen servei a tota la ciutat, com és el cas de l’Escola Oficial d’Idiomes. En l’àmbit de l’atenció sanitària acull l’ambulatori de la Bòbila, el Servei de Salut Mental de Sant Joan de Déu i el Centre Sociocultural Molí-Cadí

En el de l’atenció social, l’Oficina de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya o de l’atenció a la gent gran, el Casal de Gent Gran o el Centre de Dia Can Vidalet. 

També destaca la vida associativa  juvenil, amb el nou Espai Remolí; i la pràctica de l’esport amb el Camp d’Esports El Molí, el Poliesportiu Municipal Can Vidalet o les pistes esportives populars, així como el CES Can Vidalet.

El barri acull també importants zones de vianants i verdes, com son el Parc de Can Vidalet, conegut popularment com el parc dels ànecs. 

Las places Blas Infante, Macael i la Bòbila, la rambla Verge de la Mercè, la zona vianants del carrer Hortènsia i el gran Parc de la Solidaritat. 

Orígens:

“La zona que avui coneixem com a barriada de Can Vidalet havia estat una altra extensió de terreny dedicada al conreu agrícola en la qual hom podia veure garrofers, ceps, arbres fruiters i hortalisses”. Així recorda Pasqual Juan i Lloret, al llibre “Tornant a mirar”, el passat de la que actualment és la barriada amb més habitants d’Esplugues. (…) El barri estava format per gent vinguda de tots els indrets de la península sense cap nexe que els unís”. La força del veïnat, que va impulsar les primeres reformes al barri, com la instal·lació del clavegueram, pagada per les famílies de la zona, i després la mateixa Administració han fet possible que la realitat actual del barri sigui molt diferent de la que molts i moltes van viure en primera persona fins fa només uns quants anys.

Llocs d'interès

Parc de Can Vidalet, parc de la Solidaritat, ambulatori de la Bòbila (premi FAD d'arquitectura 1995), plaça Blas Infante. Escultures al carrer: Nimfa, d'autor desconegut (parc de Can Vidalet), Maternitat, d'Eulàlia Fàbregas (parc de Can Vidalet); Bust a Blas Infante, obra dels alumnes de l'Escola d'escultura en marbre a Macael (a la plaça del mateix nom); Homenatge a Laureà Miró, de Marcel Martí (plaça Jacinto Benavente).

Escultures al carrer

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Notícies
del barri