Menjador escolar, especial i escoles bressol

1. Menjador escolar
  • Constar matriculat/da en qualsevol curs d’ensenyament obligatori en escoles públiques d’Esplugues o de poblacions limítrofes.
  • Haver obtingut beca parcial de menjador escolar per part del Consell Comarcal corresponent.

 Si s’ha obtingut el 70% de la beca per part del Consell Comarcal, l’Ajuntament atorgarà el 20% complementari sobre el cost del menjador.

Una vegada comenci el curs.

Vull sol·licitar la beca

2. Menjador d’escoles bressol i Fundació Privada PROA Esplugues

  • Estar matriculat/da en qualsevol curs d’ensenyament de primer cicle d’educació infantil en escoles bressol públiques d’Esplugues.
  • Assistir als Serveis de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

Renda per càpita anual Resultat
Fins a 3.097,85 € 90% cost del servei
De 3,097,86 € a 3.958,36 € 65% cost del servei
De 3.958,37 € a 4.818,88 € 40% cost del servei
De 4.818,89 € a 5.679,39 € 25% cost del servei

(*) Ingressos de la unitat familiar – despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual / número de persones de la unitat familia

Una vegada comenci el curs.

Vull sol·licitar la beca

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: