Educació especial i tractaments psicoterapèutics

Constar matriculat/da en un centre d’educació especial o de tractament psicoterapèutic preferentment d’Esplugues.

  • La prestació serà efectiva només en aquells casos en els quals la Seguretat Social o altre organisme públic no cobreixi el tractament pel qual se sol·licita la beca.
  • La beca no podrà excedir l’import total del tractament.

Renda per càpita anual Resultat
Fins a 3.097,85 € 16% de l’IRSC (114,74 € menuals)
De 3,097,86 € a 3.958,36 € 12% de l’IRSC (86,05 € menuals)
De 3.958,37 € a 4.818,88 € 10% de l’IRSC (71,71 € menuals)
De 4.818,89 € a 5.679,39 € 7% de l’IRSC (50,20 € menuals)

(*) Ingressos de la unitat familiar – despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual / número de persones de la unitat familia
IRSC 2023: 717,10 € mensuals

A partir del 12 de setembre de 2023 fins el 31 de maig de 2024.

Vull sol·licitar la beca.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: