Pla de Mesures Antifrau

Tenim un fort compromís en la lluita contra el frau i la corrupció

El ple municipal del 16 de març del 2022 va aprovar un pla per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i el conflicte d’interessos en l’àmbit de la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

A continuació, pots consultar:

Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament d’Esplugues
Certificat del Pla de Mesures Antifrau

Hem posat a disposició de la ciutadania diversos canals per comunicar qualsevol irregularitat, sospita de frau o actuació que s’allunyi del comportament ètic en l’ús dels fons públics.

Canal de denúncies

La ciutadania disposa de dos canals de denúncies per comunicar informació sobre frau o irregularitats que poguessin afectar a l’Ajuntament d’Esplugues. Aquests canals estan habilitats a:

1. Oficina Antifrau de Catalunya

2. Ministerio de Hacienda- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

El Pla Antifrau de l’Ajuntament d’Esplugues va establir facilitar també un canal per a les persones que vulguin comunicar directament amb el Ministeri d’Hisenda.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: