Tribuna d'electes municipals

Habitatge públic i clàusula d’arrelament

Compartir:

Hem assistit amb tristor a la paradoxa que mentre els nostres fills han de marxar d’Esplugues perquè els preus de l’habitatge no els permeten quedar-s’hi, la ciutat es troba en ple procés de creixement que incrementarà en més de 10.000 persones el nombre d’habitants d’Esplugues, amb les imminents promocions que avui estan en marxa. L’Ajuntament ha estat poc valent a l’hora d’apostar per la creació d’habitatge de protecció oficial tant de lloguer com de pro-pietat. On són els habitatges que contemplava la construcció del nous mercats, altrament anomenats Lidl…? La resposta és tant fàcil com inquietant: enlloc.

A Junts ens proposem revertir aquesta paradoxa perquè els fills d’Esplugues tinguin l’oportunitat d’emancipar-se sense perdre el vincle amb el municipi on han crescut i els agrada viure-hi. Reclamem una clàusula d’arrelament que valori els anys d’empadronament al municipi.

60 famílies de les VPO de Finestrelles demanen auxili en l’últim Ple Municipal.

En el Ple d’Octubre, una representació de famílies ens van exposar que les obres van amb retard, que ja duen aportats 3.000.000 d’euros, que els promotors de l’obra els han incrementat en 23.000 d’euros el cost dels habitatges, i que temen que aquest incre-ment augmenti l’any vinent.

A Junts, ens comprometem vetllar pels interessos d’aquestes famílies, i de les que puguin veure’s afectades en les VPO del sector Montesa.

Necessitem correcans per a gossos petits.

En el mateix ple, un col·lectiu de propietaris de gossos petits van demanar adequar els pipicans perquè els gossos petits puguin gaudir d’un espai separat dels gossos grans. També ens van alertar sobre la salubritat de l’espai.

A Junts, ens comprometem a estudiar la creació o adequació d’espais destinats als nostres petits amics, i ens interessarem seriosament pel servei de neteja i manteniment dels correcans municipals.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: