Tribuna d'electes municipals

Garantir els serveis públics

Compartir:

El govern del PSC a Esplugues s’ha caracteritzat sempre per la seva responsabilitat en matèria econòmica i per no comprometre el futur de la ciutat amb hipoteques o deutes inassumibles. En cap moment hem estirat més el braç que la màniga i fins i tot vàrem aturar temporalment en època de crisi econòmica un projecte tan emblemàtic com l’Auditori, per no posar en risc les finances municipals.

Sense aquesta bona gestió econòmica és impossible prestar amb garanties els serveis a la ciutadania. Per al proper any, la previsió que tenim és un augment obligat en la despesa municipal per poder cobrir l’increment de preus que tindran els diferents serveis i contractes, com per exemple la neteja viària i recollida d’escombraries, o l’atenció domiciliària. Tanmateix caldrà incorporar al pressupost els increments salarials acordats o l’actualització de les noves licitacions.

Per garantir ingressos suficients, ha estat necessari plantejar l’increment d’algunes taxes i impostos de forma continguda, si ho comparem amb l’IPC que s’ha acumulat durant els anys en que els impostos i taxes municipals han estat congelats. Així, mentre en aquest temps l’IPC ha pujat un 13%, l’increment proposat ara és del 4,5%, molt per sota de l’acumulat. Aquest esforç col·lectiu, ens permetrà pagar les factures i garantir doncs, els serveis municipals del futur.

A més cal assenyalar que Esplugues continua sent el municipi entre 20.000 i 100.000 habitants de la província de Bar-celona, que té la pressió fiscal més baixa. Fet que posa de relleu l’eficiència en la gestió dels recursos públics d’aquest govern.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: