Tribuna d'electes municipals

52 dones assassinades a Espanya

Compartir:

Enguany se celebren els 30 anys de la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona aprovada a l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de desembre de 1993 on es va definir la violència de gènere com “tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la vida privada.” 30 anys que es demostren insuficients per a consolidar els drets humans de les dones i les nenes.

Només aquest any han estat assassinades 52 dones a Espanya, 9 d’elles a Catalunya. Des de 2003, any en què es van començar a comptabilitzar, 1.237 dones han mort a conseqüència de la violència masclista, deixant sense mare 51 nens i nenes durant el 2022, 428 des de 2013.

Combatre la violència masclista i construir un país segur per a les dones és un objectiu prioritari per als i les socialistes. Per això vam impulsar la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere ara fa 18 anys.

A diferència d’altres indrets d’Espanya, on els governs de dreta estan eliminant regidories d’igualtat, invisibilitzant la violència de gènere i esborrant les polítiques de suport a les dones, a Esplugues tenim pràcticament unanimitat amb 20 dels 21 regidors i regidores a favor de continuar treballant per l’eliminació de qualsevol violència cap a les dones. No vull donar cap publicitat a qui es desmarca però, senyor, no hi ha grisos ni matisos. Aquesta violència mata les dones.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: