Ple Municipal

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l’alcaldessa i per 9 regidores i 12 regidors, que representen el 42,8% i el 57,2% respectivament. És convocat i presidit per l’alcaldessa i celebra sessions públiques tant de caràcter ordinari com extraordinari.
En aquest apartat et donem informació sobre la composició, les competències, les funcions i el desenvolupament del Ple, les mocions presentades, el debat i els acords.

Composició del Ple municipal

El consistori de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està format per 21 regidors i regidores

Competències i funcions del Ple municipal

Les atribucions del Ple de l’Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal

Convocatòries i actes dels Plens municipals

Convocatòries i actes de les sessions del Ple municipal de l’Ajuntament d’Esplugues

Seguiment de les mocions aprovades pel Ple

Mocions presentades i aprovades pel Ple municipal de l’Ajuntament d’Esplugues

Seguiment de les propostes ciutadanes aprovades

Propostes ciutadanes al Ple municipal de l’Ajuntament d’Esplugues

Cròniques dels Plens Municipals

Mandat 2023-2027

Vídeos dels Plens

Vídeoactes dels Plens

Declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, dictamina en el seu article 56 la seva exposició

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: