Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrada per 4 regidores i 3 regidors. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la prestació de l’assistència a l’alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions i es pot encarregar també d’aquelles altres que l’alcaldessa o el Ple li deleguin.

En aquest apartat et donem informació sobre la composició, les competències, les funcions i el desenvolupament de l’activitat de la Junta. 

Composició i funcionament de la Junta de Govern Local 
Convocatòries (ordres del dia) i acords de la Junta (actes)
 
Les actes i els acords de la Junta de Govern Local que figuren en aquesta pàgina estan prèviament anonimitzats.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: