Responsables tècnics municipals

AlcaldiaCoordinador d’AlcaldiaToni AlonsoCoodinació i direcció d’activitats d’impuls de de l’alcaldia.
Àmbit Serveis GeneralsCoordinadora General d’AmbitsCarme CarmonaCoordinar  l’organització tècnic-administrativa de l’Ajuntament i promoure l’excel·lència en la gestió. Complir els propòsits i objectius de la Corporació a travès del desenvolupament d’un sistema de gestió i una cultura organitzativa adequats.
Serveis JurídicsSecretariPedro CarmonaCoordinar i prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l’àmbit de Serveis Generals.
Gestió PatrimonialDirector de Gestió PatrimonialCarlos PenelaCoordinació i actualització de l’inventari patrimonial. I prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions del seu àmbit.
Projectes Estratègics i InternacionalsCoordinadora de Projectes Estratègics i InternacionalsAna ÚbedaCoordinar l’elaboració , comunicació i revisió del Programa d’Actuació Municipal i Plans estratègics i Internacionals de Ciutat
ComunicacióDirector de ComunicacióRaúl MontillaPromoure la imatge de la ciutat i assegurar que la ciutadania disposen d’una informació completa i puntual de les actuacions, activitats i serveis  municipals.
Servei de Tecnologia i Innovació TecnològicaDirector de Tecnologies i Innovació TecnològicaLluís Albert JustAssegurar l’òptim funcionament dels serveis de TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) de l’organització i el compliment dels seus estàndards
Sistemes d’InformacióDirector de Sistemes d’Informació i ConeixementAbdon VidalAssegurar que l’organització disposi en tot moment de la informació i els recursos informàtics necessaris per al desenvolupament dels seus fins.
Administració ElectrònicaCoordinador Tècnic d’Administració ElectrònicaCarles PlanasImpulsar l’administració electrònica.
Transparència i Govern ObertDirectora de Transparència i Govern ObertEulàlia SantiagoAconseguir un Ajuntament obert a la ciutadania que fomenti la transparència i l’agilitat en la gestió municipal.
Arxiu MunicipalCoordinadora Tècnic d’ArxiuMarta De PlanellFacilitar l’accés, gestió, conservació i difusió de la documentació.
Economia i TreballDirectora del Servei d’Economia i TreballLaura LavedaLa dinamització de l’activitat econòmica local, és a dir, del mercat de treball i del teixit productiu locals, amb la finalitat d’aconseguir que els nostres territoris comptin amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social.
Unitat Tècnica de ContractacióCoordinador de la Unitat  Tècnica de ContractacióAlejandro MuñozPrestar assessorament jurídic en matèria de contractació
Finances i Gestió de RecursosDirector de Serveis Econòmics / InterventorJavier Vicenl’Elaboració de l’avantprojecte de pressupost i dels programes d’inversió, la gestió i el control de l’execució del pressupost; i l’ordenació, la coordinació, el seguiment i l’execució de la gestió econòmica-administrativa.
Servei de TresoreriaTresorerJordi MartorellManejar i custodiar els fons, valors i efectes de la corporació de conformitat amb el que estableix les disposicions legals vigents.
Servei de ComptabilitatDirectora de ComptabilitatSandra RipollSupervisar la comptabilitat municipal i preparar la documentació, les modificacions, la liquidació i el Compte General del Pressupost,  d’acord amb les normes d’aplicació.
Recursos HumansCoordinadora Tècnic/a de RRHHMariluz SanchezQue l’organització disposi en tot moment de les persones, capacitats i motivació necessàries per al compliment dels seus objectius.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Serveis GeneralsDirectora del Servei  Jurídic de Serveis GeneralsMaria FlorsPrestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l’Àmbit
Atenció a la Ciutadania i PoblacióCoordinadora Operativa d’AtencióCoordinadora Operativa de PoblacióIdoia Garcia Sonia RubiñoAtendre a la ciutadaniade forma presencial i telefònica. Tràmits del Cens Electoral i Padró Municipal i coordinació operativa de Processos Electorals
Compres i Serveis SubalternsCoordinador dels Serveis Subalterns i CompresJuan Carlos JodarAssegurar la custòdia i vigilància de l’òptim funcionament dels equips, instal·lacions i materials de les dependències municipals, així com dels serveis i activitats que es desenvolupen en les mateixes.
Efectuar les millors compres per a aprovisionar als departaments de material fungible centralitzat amb rapidesa i eficàcia..
Seguretat i Convivència Director de la Policia LocalDaniel LimonesAconseguir  i mantenir un nivell òptim de convivència i seguretat ciutadana i vial en el municipi amb col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.
Serveis Administratius i InspeccióCoordinador dels Serveis AdministratiusFrancisco GarciaTramits administratius.
Àmbit de Territori i SostenibilitatCoordinador  de l’àmbit de Territori i SostenibilitatJosep Maria FerréDesenvolupar les polítiques, estratègies i plans per a aconseguir un desenvolupament urbà equilibrat i sostenible, així com aconseguir i mantenir uns estàndards òptims en els serveis de l’espai públic.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Territori i SostenibilitatDirectora de la UJA de Territori i SostenibilitatBegoña BanachPrestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l’Àmbit
Servei d’UrbanismeDirector d’UrbanismeJaume EscodaEl desenvolupament del Planejament d’iniciativa publica i privada, complint la normativa vigent.
Servei d’Obres PúbliquesDirector del Servei d’Obres PúbliquesMiquel GarrigaRealitzar projectes i obres tant d’edificació com d’urbanització i coordinar i assegurar durant tot el procés constructiu els requeriments funcionals i de manteniment de les obres i instal·lacions municipals.
Servei de Manteniment i Espai PúblicDirector de Manteniment i Espai PúblicJosé Mª GonzálezMantenir els equips i edificis municipals en un nivell òptim d’ús i seguretat assegurant el compliment dels estàndards de servei.
Unitats OperativesCoordinador Tècnic de les Unitats OperativesJuanma CastejónManteniment de l’espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Unitat Operativa d’Instal·lacionsCoordinador Tècnic de la Unitat d’Instal·lacionsJosé Luis GarcíaManteniment de l’espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i CiutadaniaDirectora del Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i CiutadaniaPepa GuardiolaPrestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions dels Serveis a assignats
IgualtatDirectora d’ IgualtatAssumpta PastorPlanifica, programa i elabora projectes i desenvolupa accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes i dones
Drets Civils i CiutadaniaDirector de Drets Civils i CiutadaniaFrancisco OrtizCoordinar els serveis, activitats i programes de l’àmbit dels drets civils i ciutadania, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició
Drets SocialsDirectora de Drets SocialsAgnes MateoCoordinar els serveis, activitats i programes de l’àmbit dels serveis socials, salut i col·lectius en risc  de vulnerabilitat social, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició. Prestar suport i assessorament tècnic als equips d’atenció primària.
CulturaDirectora de CulturaNúria VidalProgramar i coordinar tots els serveis i activitats culturals del municipi per a promoure la cultura com a instrument de participació ciutadana i cohesió social.
EducacióDirectora d’Educació i CiutadaniaKira BlancProgramar i coordinar totes les activitats educatives del municipi i donar suport als centres escolars.
Esports i EquipamentsDirector d’Equipaments i EsportsJuan De Dios RamirezPromoure l’esport i l’activitat física entre la ciutadania  i gestionar els usos i manteniment dels equipaments municipals per a  la òptima prestació dels serveis
Patrimoni CulturalDirectora del Servei de Patrimoni CulturalCarme ComasPlanificar, coordinar i controlar les accions dirigides a recuperar, conservar, estudiar i difondre el conjunt de béns que  constitueixen el patrimoni cultural d’Esplugues en els seus àmbits documental i museístic.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: