Tribuna de electos municipales

Prioritats

La salut és una de les principals preocupa- cions de la ciutadania. L’atenció primària re- presenta la porta d’accés al dret a la salut per a la majoria, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major vulnerabi- litat. L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’ha acompanyat de mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inver- sió per reforçar l’atenció primària: al contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió en l’última dècada.

El Fòrum Social del Baix Llobregat va convo- car el 17N una mobilització davant el CUAP Sant Ildefons per reclamar al Govern de la Generali- tat que destini el 25% del pressupost sanitari a l’Atenció Primària de Salut, i que incrementi de forma progressiva els recursos materials i per- sonals indispensables per garantir una atenció sanitària de qualitat.

La situació de la sanitat pública està al límit. El nou conseller de Salut, Manel Balcells, va re- conèixer al Parlament que només el 50% de les persones malaltes tenen hora amb el seu metge o metgessa de família en menys de cinc dies I que “la longitudinalitat de l’atenció ha quedat antiga”.

Aquesta paraula fa referència a la garantia de tenir un mateix equip sanitari de confiança que ens acompanyi al llarg de la nostra vida, que conegui el nostre historial i potencii el tractament personalitzat. Té un gran impacte en diferents variables relacionades amb la salut: disminueix els ingressos hospitalaris, redueix la mortalitat i augmenta la qualitat de vida, en es- pecial en persones grans.

Com que la publicació d’aquest article tan- carà l’any, aprofitem per indicar algunes de les nostres propostes prioritàries, encara pendents: – El projecte de l’Auditori, que inclogui dins l’edifici l’escola de música i d’arts escèniques.

  • La residència pública per a la gent gran.
  • El tercer CAP i la construcció del nou CAP Lluís Millet
  • Més diners per a habitatge social.

Bones Festes!

Compartir

Noticias
relacionadas

Ver todas las noticias de:

Agenda
relacionadas

Ver todas las actividades de:

Equipamientos
relacionados

Ver todos los equipamientos de:

Servicios
relacionados

Ver todos los servicios de: