Tribuna de electos municipales

Ens falten Mossos d’Esquadra

A Catalunya, la seguretat ciutadana és una competència que el cos de mossos d’esquadra ha de dur a terme als municipis de manera coordinada i col·laborativa amb les policies lo- cals, segons el que estableix la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. En aquest sentit, existeix un conveni signat l’any 2006 entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de “millorar substancialment la qua- litat global dels serveis de seguretat públics oferts al conjunt de la ciutadania”. A l’esmentat conveni, s’especifica que “el cos de Mossos d’Esquadra, sens perjudici de les obligacions i funcions generals d’auxili i assistència, ha de mantenir un patrullatge continuat que garan- teixi l’atenció immediata i suficient de les de- mandes urgents motivades per fets delictius, riscos per a la seguretat ciutadana i desordres públics, així com la prevenció en aquests àm- bits competencials, en tot el terme municipal d’Esplugues de Llobregat”.

Darrerament la comissaria dels Mossos que cobreix els municipis d’Esplugues i Sant Just, no compta amb tots els efectius necessaris per aten- dre les necessitats d’una població que ja s’apropa als 70.000 habitants. En determinades ocasions de forma extrema, ja que hi han hagut caps de setmana en que només hi havia disponible un cotxe patrulla.

No és admissible que la ciutadania d’Esplugues no compti amb els efectius policials de Mossos que li pertoquen. És per això que, en el darrer ple a proposta del PSC, es va aprovar una moció que reclama a la Generalitat de Catalun- ya una dotació suficient. Només ERC va votar en contra malgrat no es demanava res extraordinari, sinó allò que ens correspon.

Per altra banda, l’alcaldessa Pilar Díaz s’ha posa’t en contacte amb el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya per demanar que, de la forma més ràpida possible, s’asseguri el número d’agents necessaris. Esperem que aquestes justes peticions siguin ateses aviat, doncs disposar d’una dotació policial suficient, és quelcom al que no podem renunciar.

Compartir

Noticias
relacionadas

Ver todas las noticias de:

Agenda
relacionadas

Ver todas las actividades de:

Equipamientos
relacionados

Ver todos los equipamientos de:

Servicios
relacionados

Ver todos los servicios de: