Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

SumemperreconstruirlanostraEsplugues700x146.gif

 

Sumem per Reconstruir la nostra Esplugues és el Pla de Reconstrucció, amb una dotació d’un milió d’euros, que impulsa l'Ajuntament d'Esplugues amb consens polític i el suport dels agents econòmics i socials.

 

 

Consulta el Pla:

PLA DE RECONSTRUCCIÓ D'ESPLUGUES - SUMEM PER RECONSTRUIR LA NOSTRA ESPLUGUES

Oficina_VANIMADA_600.jpg

L’Oficina Municipal d’Ajudes per a la Reactivació (OMAR) sorgeix com un dels objectius del Pla de Reconstrucció d’atendre de forma centralitzada i especialitzada a les persones i empreses afectades per la situació d’emergència sanitària.

Les principals funcions són:

Oficina_funcions_versioa600.jpg

I amb la finalitat de cercar una simplificació administrativa per donar resposta ràpida davant l’augment de les urgències socials.

header_contractacio.jpg

linies_pla_contractar.jpgSubvencions a persones autònomes i pimes fins al 50% del cost contractual per a la contractació de persones aturades, així com per mantenir els llocs de treball.

Subvencions a altres empreses per a la contractació de persones aturades, fins al 25% del cost contractual.

Per aquesta accions s'amplia la partida existent de 110.000 euros amb 100.000 euros més, sumant un total dedicat de 210.000 euros.

BASES

CONVOCATÒRIES


header_materi_social.jpg

 

linies_pla_social_difu.jpg

Ajuts destinats al programa d'ajuts econòmics per atendre emergències socials, incloent-hi també l'atenció a situacions relacionades amb l'habitatge per a aquelles persones que no es puguin acollir als ajuts establerts per l'Estat i la Generalitat.

Es fixa una ampliació inicial de 200.000 euros a la partida pressupostària existent.

Per accedir a aquest ajuts, has d'adreçar-te a l'OMAR:

93 516 61 38 de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores

ajutscovid19@esplugues.cat

 

header_familia.jpg

 

linies_pla_nena_poma_familia.jpg

L’objecte d’aquests ajuts és per atendre les necessitats bàsiques de les unitats familiars que s’han vista abocades a una situació de vulnerabilitat econòmica per haver patit una disminució dels seus ingressos habituals com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Es tracta d’una prestació extraordinària i puntual de 200 euros que està destinada a aquelles unitats familiars en les que algun dels seus membres estava en actiu treballant per compte d’altre, abans de l’entra en vigor de l’estat d’alarma. Aquesta quantitat s’incrementarà en un 10% per cada fill o filla menor de 18 anys.

Es destinen a aquesta acció 300.000 euros.

Les condicions per rebre els ajuts són les següents:

    · La unitat familiar ha d’estar empadronada a la ciutat d’Esplugues de Llobregat amb anterioritat a l’aprovació d’aquestes Bases.

    · Com a mínim un dels membres de la unitat familiar o ha de trobar-se en alguna de les següents situacions:

    - Afectat per un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).

    - Persona amb contracte temporal que ha finalitzat durant aquest període (la data d’extinció del contracte ja estava fixada amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma).

    · Els ingressos d’aquest membre de la unitat familiar s’hagin reduït en, com a mínim, 30% o més, en comparació amb la situació anterior a l’estat d’alarma i que, en conseqüència, els ingressos de la unitat familiar no superin 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), per a l’exercici 2020, què de conformitat amb la Llei 4/2020, d’abril de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 és de 569,12 euros mensuals.

Aquest indicador serà ponderat en funció del nombre de persones membre de la unitat familiar, en els termes següents:

En el cas d’unitat familiar matrimoni o parella estable legalment constituïda:

a) 1 membre = 1.422,80 €/mensuals

b) 2 membre = 1.497,80 €/mensuals

c) 3 membre (fill o filla) = 1.647,80 €/mensuals

d) 4 membre (fill o filla) o més = 1.797,80 €/mensuals

En el cas d’unitat familiar monoparental, en defecte de matrimoni o parella estable legalment constituïda, o en els casos de separació legal:

a) 1 membre = 1.422,80 €/mensuals

b) 2 membre (fill o filla) = 1.572,80 €/mensuals

c) 3 membre (fill o filla) o més = 1.722,80 €/mensuals

Que la unitat familiar no disposi de fons propis, en comptes bancaris o altres productes financers similars, superiors als 5.000,00 €

EL PERÍODE PER SOL·LICITAR EL TRÀMIT HA FINALITZAT.

BASES

TRÀMIT AJUTS A FAMÍLIES

 

header_autonoms.jpg


linies_pla_autonomcopia.jpg

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat lliurarà 200 euros, en un pagament únic, per a persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci com a conseqüència de la crisi del Covid-19.

És un ajut complementari per a les persones que ja reben la prestació econòmica extraordinària del Govern espanyol aprovada pel RD 8/2020, de 17 març.

Aquest ajut extraordinari està dissenyat com a impuls a la reactivació empresarial i des de l’Ajuntament s’actua perquè aquesta mesura es pugui fer arribar amb la màxima celeritat possible per cobrir una necessitat urgent i immediata d’un dels agents econòmics més afectats per la crisi actual.

S’ha previst una dotació inicial de 250.000 euros per aquesta acció.

Per tal de facilitar aquesta subvenció de forma ràpida, s’agilitzaran els processos perquè els destinataris finals la rebin en un termini curt. Només caldrà comprovar l’empadronament a la ciutat, la documentació de la prestació extraordinària aprovada pel Govern espanyol i els documents que acrediten estar al corrent de les obligacions tributàries.

Les bases i el termini per a la presentació de sol·licituds es trobaran al web municipal un cop s’hagi aprovat la convocatòria corresponent i la data de finalització serà el 30 de novembre de 2020.

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts o prestacions als que es tinguin dret pel mateix objecte. I també és compatible amb les altres línies d’ajuts que l’Ajuntament d’Esplugues traurà per inversions en els establiments comercials i serveis així com amb les subvencions per a la contractació de personal.

EL PERÍODE PER SOL·LICITAR EL TRÀMIT HA FINALITZAT.

BASES

TRÀMIT AJUT A PERSONES AUTÒNOMES

header_inversions.jpg

 

linies_pla_inversions.jpg

Subvencions de fins a 1.000 euros a establiments comercials i de serveis, per inversions relacionades amb la superació de la crisi derivada pel Covid-19: instal·lació de mesures preventives, mampares, màquines d’ozó i digitalització, entre d’altres. S’amplia la partida existent d’ajuts a establiments comercials i serveis en 150.000 euros.

EL PERÍODE PER SOL·LICITAR EL TRÀMIT HA FINALITZAT.

BASES

TRÀMIT AJUT A PERSONES AUTÒNOMES I EMPRESES PER FER INVERSIONS

 

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat