Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

URBANISME

Service PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El Planejament urbanístic formula els diversos instruments que assignen l'ús i el destí del sòl i l'establiment de les condicions d'edificació en el territori.
Service RECOLLIDA DE MOBLES I ESTRIS DOMESTICS
Servei de recollida gratuïta de trastos i mobles vells( Fusta, Vidre, Ferralla, plàstic, etc ) per a qui se'n vulgui desprendre. No hi tenen cabuda en el servei de recollida estris més complexos en la seva segregació o eliminació (VEURE OBSERVACIONS)
Service RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
SERVEI DE RECOLLIDA DE PAPER, CARTRÓ, PLÀSTIC, ROBA USADA , PILES I MATÈRIA ORGÀNICA, MITJANÇANT CONTENIDORS ESPECIALS PER A CADA TIPUS REPARTITS PER TOT EL MUNICIPI.
Service APARCAMENT SUBTERRANI DE VEHICLES DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ
Aquest aparcament, construit en el seu moment en terrenys municipals, està subjete a concessió administrativa durant un període de 50 anys
Service SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Servei municipal consistent en la neteja de la via pública, papereres, pipicans i parcs i jardins del municipi
Service SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Servei municipal de recollida de material de rebuig mitjançant contenidors de càrrega lateral en contenidors de 3200 litres de capacitat repartits per tot el municipi
Service APARCAMENT SUBTERRANI DE VEHICLES DEL CARRER MOLI
Aquest aparcament, construit en el seu moment en terrenys municipals, està subjete a concessió administrativa durant un període de 50 anys
Service FOMENT I INTERVENCIÓ DE L'EXERCICI DE LES FACULTATS DOMINICALS RELATIVES A L'ÚS DEL SÒL I L'EDIFICACIÓ
Permetre l'exercici del dret de propietat del sòl, prèviament configurat mitjançant el planejament i règim urbanístic: llicències d'obres i altres controls administratius, cessions obligatòries de sòls, terminis d'urbanització i d'edificació, prohibició d'usos contraris al planejament, etc
Service APARCAMENT SUBTERRANI DE VEHICLES DE PLAÇA CATALUNYA
Aquest aparcament, construit en el seu moment en terrenys municipals, està subjete a concessió administrativa durant un període de 50 anys
Service EXECUCIÓ DE L'OBRA URBANITZADORA
Facultat d'ordenar, realitzar i controlar, amb inclusió de les expropiacions i altres actuacions necessàries.
Service RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
L'objectiu és aconseguir una utilització del sòl congruent amb la utilitat pública i la funció social de la propietat , garantitzant la justa distribució de les càrregues i beneficis derivats del planejament i assegurant la participació de la comunitat en les plusvàlues generades per l'acció urbanística
Service PARCS I JARDINS
L'ajuntament realitza un esforç constant per a mantenir i millorar els gairebé 500.000 metres quadrats de parcs i jardins d'Esplugues , ideals per gaudir a l'aire lliure de tota mena d'activitats d'oci. Racons que conviden a llegir, jugar, practicar esport o , simplement, prendre el sol en un entorn saludable.
Service PIPICAN
Són vàters a la vía pública per a les mascotes canines. Es troben perfectament delimitats per tanques i en paviments tous. Es netegen diàriament i es fa un tractament de desinfecció de paviment i insectes trimestralment.
Service SERVEI DE CEMENTIRIS
Service DESINSECTACIÓ, DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ
Servei de neteja, eliminació d'insectes i rates en tot el municipi mitjançant programes periòdics o peticions d'actuacions concretes en llocs públics.
Service GESTIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B