Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

Service ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
La Policia Local, mitjançat el Programa d’Activitats Educatives Complementàries, ofereix un conjunt de diverses activitats educatives als centres educatius de la ciutat per tal de promoure la convivencia, la seguretat viària i una tinença responsable dels animals de companyia.
Service AGENT TUTOR
Figura innovadora a Catalunya per prevenir hàbits de risc en els centres educatius de la nostra ciutat mitjançant la presència i col·laboració activa d’un agent amb la comunitat educativa, les famílies i l’alumnat per col·laborar en la mediació de la resolució de conflictes, impartir xerrades de sensibilització i prevenció, amb el suport d’un equip interdisciplinari de professionals municipals dels àmbits de Serveis Socials, Joventut i Educació.
Service EDUCACIÓ VIAL I CÍVICA
Service AGENTS CIVICS/QUES
Conjunt de professionals que es coordinen amb la Policia Local per tal d’afavorir en els barris i espais públics de la nostra ciutat la convivència ciutadana i el respecte de l’ordenança municipal. A més, col•laboren en la protecció de les entrades i sortides els escolars dels centres educatius.
Service ESPAI CANÍ
Des de l'any 2011 es disposa d’un espai per l'esbarjo dels gossos, delimitat per una tanca que genera una zona de 2.178 m2 amb enllumenat i mobiliari (bancs, papereres i font d'aigua potable per ús humà i caní). En aquest espai els gossos poden estar sense lligar, sent de suficient magnitud per córrer i realitzar exercici físic. L’espai es neteja diàriament, tot i que cal tenir en compte les mateixes obligacions que a la via pública en quant a recollida d’excrements i ús de l’espai públic.
Service GESTIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Service GESTIÓ DE RESERVES D'ESTACIONAMENT
Service GESTIÓ DE ZONES D'ESTACIONAMENT REGULAT A LA VIA PUBLICA (ZONA BLAVA I ZONA VERDA)
Estacionament amb limitació horària, prèvia obtenció d'un tiquet
Service INFORMES PER A D'ALTRES ADMINISTRACIONS
Entre d'altres, alcoholèmies, intervenció de permisos de circulació, proposta extraordinària ITV, notificació de sancions, precintament i desprecintament de vehicles
Service OFICINA D'ATENCIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE CAN VIDALET
Servei de la policia local d'Esplugues on s'informa a la ciutadania i atén i recull tot tipus de suggeriments, queixes, etc. que siguin competència de la Policia. També es recullen denúncies
Service POLICIA ADMINISTRATIVA
S'ocupa d'elaborar informes per a altres unitats de la pròpia corporació. També, de la vigilància i, si de cas, inici de procediments sancionadors en matèria de circulació i altres ordenances municipals. També s'ocupa de la supervisió de les ocupacions en la via pública: taules, quioscos, amb motiu d'obres, etc; informes d'establiments (obertura, sorolls ...); tancament d'establiments fora d'horari, desperfectes a la via pública; Obres a la via pública; vessament de residus contaminants i sanitaris; abandonament i agressions d'animals; festes populars i revetlles; Informes d'actes esportius; marxes esportives, atlètiques, ciclistes; control de l'absentisme escolar; drogoaddicción, problemàtiques familiars; estats de necessitat
Service POLICIA DE CIRCULACIÓ
Prestació d'auxili en accidents de trànsit, amb instrucció de diligències quan hi ha víctimes Propostes de senyalització Realització de millores de circulació Desviaments i talls de trànsit Control de sorolls Control de fums
Service OFICINA DE TROBALLES
La Policia Local gestiona la recepció de troballes d’objectes perduts i el seu retorn, quan és posible, al seu propietari.
Service POLICIA JUDICIAL
El servei de Policia Judicial realitza intervencions en delictes contra la propietat: furts, robatoris, estrebades, robatori de vehicles, danys a vehicles/robatori del seu interior, recuperació de vehicles. També realitza intervencions contra la seguretat: atracaments, agressions a la ciutadania, baralles o alteració de l'ordre públic, disputes familiars, conjugals i entre veïns.
Service POLICIA DE SALVAMENT, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL
S'actua en incendis, prestacions d'auxili, plans d'emergència, protecció civil i tasques de salvament.
Service PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA
L’aplicació d’aquest programa permet fer un seguiment, mitjançant contacte telefónic o personal, si escau, de tothom que hagi estat víctima d’un fet delictiu, hagi patit alguna lesió o hagi estat víctima de danys en el seu patrimoni, oferint informació i assessorament.
Service PROGRAMA D'ALTERNATIVA A LA SANCIÓ
Els conductors de vehicles de dues rodes, de menys de 25 anys, que hagin estat denunciats administrativament per infraccions de circulació, poden commutar la sanció económica mitjançant la seva participació en un programa educatiu i de sensibilització envers la seguretat viària.
Service PROGRAMA DE COMMUTACIÓ DE SANCIONS
Tot el que hagi estat denunciat administrativament per haver infringit l'ordenança de convivència o per la tinença i/o consum de substàncies estupefaents a la via pública, pot acollir-se al Programa de Commutació a la Sanció mitjançant el qual la persona denunciada pot commutar la sanció econòmica amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat, xerrades educatives i de sensibilització o participant en programes educatius i terapèutics relacionats amb el consum de drogues.
Service OFICINA D'ATENCIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE CAN VIDALET
Servei de la policia local d'Esplugues on s'informa a la ciutadania i atén i recull tot tipus de suggeriments, queixes, etc. que siguin competència de la Policia. També es recullen denúncies.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B