Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

PATRIMONI CULTURAL

Service ACTIVITATS EDUCATIVES I VISITES GUIADES ALS MUSEUS D'ESPLUGUES
Activitats pedagògiques dirigides a tots els nivells educatius, des de l’escola bressol a la universitat, i visites guiades per a públic general.
Service ACTIVITAT FAMILIAR. CELEBRACIÓ D'ANIVERSARIS AL MUSEU
Activitat educativa destinada a celebrar aniversaris infantils, de 3 a 6 anys, a La Masoveria dels Museus d’Esplugues. Es tracta d’un conte teatralitzat, “En Fanguet fa trencadissa” seguit d’un taller de pintat de rajoles.
Service BOTIGA DELS MUSEUS D'ESPLUGUES
Adquisició de productes de la botiga dels Museus d’Esplugues: col•leccions de rajoles, catàlegs vinculats a les col•leccions dels Museus, publicacions de caire local i altres productes (llibretes, imans, punts de libre etc.)
Service CONSULTA DE LA BIBLIOTECA AUXILIAR DE L'ARXIU
Servei que permet consultar en el propi arxiu els llibres i altres publicacions impreses amb la finalitat d'oferir-ho a la ciutadania i al personal de l'Ajuntament d'Esplugues. La biblioteca, amb més de 700 volums, conté llibres i publicacions impreses que no s'editen de forma periòdica. Aquests llibres ingressen per diferents vies: - per donació: de particulars, d'entitats i institucions locals o supralocals - per transferència: quan la publicació ha estat realitzada per l'Ajuntament o quan ha col·laborat en la seva publicació - per compra: quan s'ha detectat que no es té aquest llibre i acompleix un dels criteris per formar part de la biblioteca de l'arxiu
Service CONSULTA DE L'HEMEROTECA DE L'ARXIU
Servei que permet consultar en el propi arxiu la col·lecció ordenada de publicacions periòdiques amb la finalitat d'oferir-ho a la ciutadania i al personal de l'Ajuntament d'Esplugues o a través del web "XAC_Premsa", les publicacions digitalitzades. L'hemeroteca està integrada per publicacions impreses que s'editen de forma periòdica, com són diaris, setmanaris, revistes, també s'inclouen les memòries, els llibres de l'any o anuaris, les miscel·lànies; però en canvi, no es consideren documents de l'hemeroteca les actes de jornades i congressos perquè formaran part del servei de la biblioteca auxiliar de l'arxiu. Formada per dos grans blocs: . Hemeroteca local: publicacions periòdiques relatives a Esplugues de Llobregat. I dins d'aquest bloc s'especifica si és d'àmbit municipal, editada per l'Ajuntament, o si és d'àmbit no municipal, quan es tracta d'una entitat o institució pròpia. . Hemeroteca no local: publicacions periòdiques relatives a un municipi que no sigui Esplugues, a una comarca, a una associació o entitat d'àmbit geogràfic més ampli del comarcal.
Service CONSULTA DE LES COL·LECCIONS DELS MUSEUS D'ESPLUGUES
Servei destinats a persones que estiguin elaborant treballs de recerca o investigacions sobre les col•leccions dels Museus d’Esplugues de Llobregat o temes vinculats.
Service CONSULTA DELS FONS DOCUMENTALS DE L'ARXIU MUNICIPAL
Servei que permet consultar la documentació que integra els diferents fons documentals: fons de l'administració local; fons de l'administració judicial; fons comercial i d'empreses; fons personal; col·leccions.
Service DIFUSIÓ I ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ DELS MUSEUS D'ESPLUGUES
Programació anual d’activitats de dinamització dirigides a diferents tipus de públic: conferencies, tallers infantils, activitats familiars, sortides etc.
Service VISITES GUIADES A LA BATERIA DE SANT PERE MÀRTIR
Itinerari guiat gratuït tots els primers diumenges de mes a les 11 h, excepte el mes de gener i agost. Altres horaris prèvia concertació.
Service VISITES COMENTADES A L'ARXIU MUNICIPAL
Visites que ofereix a grups escolars i persones interessades a conèixer el funcionament i els fons que formen l'Arxiu Municipal.
Service VISITES GUIADES ELS DIUMENGES ALS MUSEUS D'ESPLUGUES
Visites guiades tots els diumenges al Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica “La Rajoleta” (11h i 13h). Excepte el mes d’agost, i els dies 1 i 6 de gener, i 25 i 26 de desembre.
File Fullet informatiu. La batèria de Sant Pere Màrtir
File Oferta pedagògica. Patrimoni i Museus. Curs 2016-17
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B