Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

SERVEI MINUTS MENUTS MUNICIPAL

L’espai Minuts Menuts Municipal és un Servei de guarda d’infants de 4 mesos a 5 anys que facilita la conciliació de les famílies i un temps personal de respir. Tenint en compte que es presta en un equipament esportiu de titularitat pública, té la singularitat de permetre mantenir i potenciar els hàbits esportius i saludables de les famílies. L’accés és obert al conjunt de la ciutadania.

Esports

- Punt: Complex Esportiu Municipal La Plana
- Carrer: plaça de Catalunya, s/n

Tel. 93 473 34 94 / 93 480 27 18 Fax. 93 371 69 58

Podrà adreçar-se directament al Complex Esportiu La Plana ja que en general no serà necessari fer una reserva de plaça donat que el servei s'entén com un espai que vol donar resposta a aquelles necessitats no previstes o gestions a realitzar per les persones adultes que són difícils de dur a terme amb l'acompanyament dels infants.

Horari:
De dilluns a dijous, de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19 h
Divendres de 9.30 a 12 h
Dissabtes de 9.30 a 12 h

A l'agost, el servei romandrà tancat per vacances.

Cal abonar un preu de 3 euros per hora, a la recollida de l'infant.


Funcionament

•  El nombre d'hores seguides màximes que un/a nen/a pot romandre al servei són tres, i dos cops a la setmana com a màxim.

•  Les famílies han d'abonar a l'Ajuntament 3 euros per cada hora d'estada del menor.

•  Hi ha una normativa interna que reguli el funcionament de l'espai i una documentació per donar les mares i els pares per la seva signatura (autorització, compromís d'horari...) i una fitxa inicial amb les de dades de l'infant que el pare o mare hauran d'emplenar, tenint en compte temes de salut com al·lèrgies, medicaments o d'altres).

•  Els pares/mares han de portar els àpats i totes aquelles coses que els nens necessitin (bolquers, roba per canviar-los, etc.)

•  Els espais tenen el material lúdico-didàctic mínim i els aparells necessaris per garantir un bon servei als infants; també compten amb una programació d'activitats lúdiques per als nens/nenes.

•  El servei disposa de persones professionals durant tot el temps que estigui obert. Seran persones tècniques en jardí d'infància (titulació mínima de tècnic/a especialista en jardí d'infància).

•  El personal adscrit es regirà pel Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres amb els següents ratis per grup:

-Grups d'infants menors d'1 any: 8 infants

-Grups d'infants menors de 2 anys: 13 infants

-Grups d'infants de 2 a 5 anys: 20 infants

•  El nombre màxim de places serà de 8 nens/es, tenint en compte les especificitats de cura que necessiten els infants d'aquestes edats.


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B