Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

IGUALTAT DONA-HOME

Service SERVEI D'ATENCIÓ A LA DONA I A LA PARELLA
A càrrec de l'Institut Català de la Salut, presta serveis de planificació familiar, orientació sexual, sobre la menopausa i la postmenopausa, entre altres.
Service SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ JURÍDICA PER A DONES
Servei d'orientació, assessorament i informació individualitzada que es presta gratuïtament en conveni amb la Federació de Dones per a la Igualtat del Baix Llobregat. Els motius de consulta poden estar relacionats amb situacions diverses: àmbit familiar (divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets i deures respecte a la descendència, maltractaments físics i/o psíquics...), l'àmbit laboral (discriminació, assetjament, drets...) i àmbit social (maltractament i violacions, recursos institucionals i associatius...)
Service SERVEI MINUTS MENUTS MUNICIPAL
L’espai Minuts Menuts Municipal és un Servei de guarda d’infants de 4 mesos a 5 anys que facilita la conciliació de les famílies i un temps personal de respir. Tenint en compte que es presta en un equipament esportiu de titularitat pública, té la singularitat de permetre mantenir i potenciar els hàbits esportius i saludables de les famílies. L’accés és obert al conjunt de la ciutadania.
Service SERVEI RESIDENCIAL D'URGÈNCIA PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA
És un recurs residencial d'urgència per a dones de la Comarca del Baix Llobregat i els seus fills/es, que pateixen maltractaments ja siguin físics, psicològics o sexuals, i que no poden retornar al seu domicili.
Service TALLERS PER A DONES
Tallers adreçats a dones d’Esplugues amb l’objectiu de fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones. És una programació trimestral de diferents tallers, creixement personal, internet, escriptura, memòria, bijuteria,...
Service SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES
Servei gratuït d'assessorament individual amb la psicòloga. Els motius de la consulta poden estar relacionats amb motius diversos.
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat