Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Service GESTIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS
El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes del municipi. La seva formació, manteniment, revisió i custodia correspon als respectius ajuntaments i de la seva actualització s'obté la Revisió del Padró municipal en referència a l'1 de gener de cada any.
Service OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ
Llistat de places ofertades vacants a la plantilla municipal (laborals i funcionaris)
Service SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Àrea de l'ajuntament on s'inicien la majoria de tramitacions (informació de l' ajuntament i de la ciutat, registre d'entrada de documents, tràmits,... ) bé mitjançant una xarxa d'oficines desplegades pel municipi, bé mitjançant el telèfon gratuït 900.30.00.82 i el web municipal
Service SERVEI D'INFORMACIÓ A LA CARTA
Servei d'informació puntual mitjançant el qual - de forma gratuita i personalitzada- s'envia informació sobre activitats i events ciutadans a través de missatges de correu electrònic
Convenis
Mocions aprovades
Propostes ciutadanes
File 1627MociCsPPiPSCderebuigalaresoluci263XIdelParlamentdeCatalunyarelativaalinformeiconclusionsdelaComissidEstudisdelProcsConstituent.pdf
File copy_of_1626MociPSCCsCECDCiregidoranoadscritadesuportalesOficinesLiquidadores.pdf
File 1625MociCUPPerdeclararEspluguesdeLlobregatcomamunicipicompromsamblaBancatica.pdf
File 1623MociPSCPPCsCEilaregidoranoadscritaperreclamaralaGeneralitatlamilloradeserveisalHospitalMoissBroggi.pdf
File Publicitatsubvencions2017_anycomplet.docx
File 1802MociPSCPPiCsperdemanaralaGeneralitatlabonamentdeldeutependentdelesescolesbressoliresoldream.pdf
File 1823MocidelgrupsmunicipalsPSCCEPDeCAtICVMESASPPCsilaregidoranoadscritadesuportalprojecteCiut.pdf
File Mocionsfins2019_03_15.xlsx
File Convenis 2019 hipervincles csv
File 1901MociPSCpersollicitarlamilloradelescondicionslaboralsdelcosdeBombersdelaGeneralitat.pdf
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B