Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

ACCIÓ SOCIAL

Service AJUTS ECONÒMICS - SOCIALS MENJADOR SOCIAL
Servei que proporciona àpats, de forma temporal, a persones amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència
Service CASALS DE GENT GRAN
Els Casals de Gent Gran són equipaments cívics orientats a la promoció del benestar de la gent gran mitjançant accions que fomenten la convivència, que afavoreixen la dinamització i impulsen l'associacionisme.
Service HOMENATGE MUNICIPAL A LES PARELLES AMB 50 ANYS DE VIDA EN COMÚ
L'ajuntament organitza cada any un acte d'homenatge a les persones residents a Esplugues amb 50 anys de convivència en parella
Service PROGRAMA D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL DE LA GENT GRAN
Activitats adreçades a persones de 60 anys o més, residents a Esplugues de Llobregat
Service SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
És un servei d'atenció domiciliària, les 24 hores del dia i 365 dies a l'any, que garanteix la seguretat i dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, a més, serveix per a detectar situacions d'emergència i donar resposta immediata a aquestes. El Servei Local de Teleassistència funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot, en format de penjoll o polsera, que permet estar connectat permanentment amb el centre d'atenció. Es complementa amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de les persones més fràgils.
Service SERVEIS BÀSICS: PROGRAMA D'ACOLLIDA
Servei municipal orientat a aconseguir que les persones que ho requereixin puguin rebre informació i assessorament i accedir als serveis adients a partir d'una atenció individualitzada i de la valoració de cada cas, derivant-los -si és convenient- a serveis més especialitzats
Service SERVEI DE BUGADERIA SOCIAL
Servei que s'adreça a persones que no poden rentar-se la roba i que no tenen cap suport social i/o familiar o quan els habitatges no tenen possibilitats de instal·lar-hi una rentadora. Les persones que utilitzen el servei han de mantenir un estat cognitiu intacte o lleument deteriorat i normalment són ells que porten i recullen la roba al local del Servei complementari del servei d'ajuda a domicili.
Service SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR
Servei de suport destinat a mantenir en condicions d'ordre i higiene la llar de l'usuari i les seves pertinences d'ús quotidià
Service SERVEIS BÀSICS : PROGRAMA DE TRACTAMENT
Servei que constitueix el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials. És el conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat pel respectiu equip tècnic, que té per objecte promoure els mecanismes per a conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.
Service SERVEI D'ÀPATS A DOMICILI
Servei d'àpats a domicili és una prestació municipal que ofereix un àpat diari, portant-lo al domicili de la persona usuària i que s'orienta a resoldre els problemes o limitacions d'autonomia personal de la persona usuària del servei, col·laborant en la cura de la pròpia persona atesa. És un servei complementari al Servei d'Ajut a Domicili (SAD).
Service SERVEI D'AJUT A DOMICILI (SAD)
Conjunt organtizat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals,ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà completar-se amb altres modalitats d'atenció.
Service SERVEI DE PODOLOGIA DE LA 3ª EDAT
Servei municipal gratuït de tractament i atenció podològica per a persones majors de 62 anys empadronades a Esplugues
Service SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LA FAMÍLIA
Conjunt d'intervencions que es porten a terme dins el marc de serveis socials bàsics dirigides a la prevenció i el tractament de situacions de risc social dels/ de les menors i llurs famílies
Service SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES QUE VAN A UN CENTRE DE DIA D'ESPLUGUES
Servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones usuàries. Trasllat i acompanyament diari de persones grans que assisteixen als centres de dia de Gent Gran d'Esplugues (Mallola, El Xiprer, Can Vidalet), de dilluns a divendres els 12 mesos de l'any.
Service SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT FIX PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA (ÀMBIT EMT)
La finalitat del servei és facilitar els desplaçaments fixos, reiteratius en origen i destinació i horari de persones amb dificultats de mobilitat. Són desplaçaments diaris per motius laborals o per assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de treball, centres de dia o altres centres especials de caràcter públic o concertat. Es tracta de desplaçaments programats amb antelació, susceptibles d’un tractament col·lectiu, organitzat en rutes establertes. És un servei gestionat pel Consell Comarcal. Aquest tipus de servei només es podrà prestar per a persones amb mobilitat reduïda que resideixin en els municipis del Baix Llobregat que pertanyin a l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport (això és, Castelldefels, Cornellà, El Prat de Llobregat, Esplugues, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans) i que es desplacin a algun centre d’aquests mateixos municipis, o bé a Barcelona o a l’Hospitalet.
Service SERVEI ESPORÀDIC DE TRANSPORT ESPECIAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (SERVEI ESPECIAL DE TAXI)
Servei gestionat pel Consell Comarcal, que cobreix progressivament les necessitats de transport de les persones que per les seves característiques de discapacitat (física, psíquica o altres) no poden fer ús del transport públic ordinari per als seus desplaçaments quotidians, ja sigui perquè no està adaptat, o bé, perquè no coincideix amb els itineraris de la persona que ho necessita.
Service SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
La ciutadania pot sol·licitar la intermediació de l'Ajuntament en conflictes veïnals relatius a la utilització dels espais i mobiliari públics; de convivència a les comunitats de veïns i veïnes ; de la comunitat escolar; conflictes associatius; conflictes familiars o altres conflictes de característiques similars als anteriors
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B