Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Deixalleria d'Esplugues i Sant Joan Despí, 'de la Fontsanta'

Punt Verd - Instal·lació mancomunada amb el municipi de Sant Joan Despí, gestionada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, destinada a la recollida i classificació de residus reciclables per a la seva posterior transformació en una planta de tractament.

Equipament

c. Àngel Guimerà cantonada amb av. Baix Llobregat

c. Àngel Guimerà cantonada amb av. Baix Llobregat


08970

ESPLUGUES DE LLOBREGAT - SANT JOAN DESPÍ


933 715 746


esplugues@deixalleries.catDe dilluns a divendres, no festius, de 10 a 13:50 h i de 16 a 18:50 h. Dissabtes, no festius de 9 a 13:50 h. El primer diumenge de cada mes de 9 a 13:50 h.

La deixalleria Esplugues-Sant Joan Despí o deixalleria de la Fontsanta és el centre de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària.

El seu objectiu primordial és recuperar i reciclar al màxim els residus que hagin estat dipositats pels ciutadans, les petites empreses i els comerciants.

S'hi poden dur una gran quantitat de materials, tant els reciclables com els que per les seves característiques es consideren especials.

No s'hi duen matèries orgàniques (excepte restes de pa sec), ja que aquestes segueixen un altre procés de reciclatge diferent, ni materials que puguin ésser considerats perillosos com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques o qualsevol recipient que hagi contingut materials perillosos.

La instal·lació disposa d'una extensió de 3.000 m2 distribuïts en molls de descàrrega i contenidors dels diferents residus: piles, fluorescents, roba usada, olis domèstics i de tallers mecànics, mobles i trastos vells, electrodomèstics, plàstics, cartrons i pneumàtics, entre d'altres.

És un servei gratuït de què disposen els ciutadans per a aportacions de fins a 500 kg, el comerciant i les petites empreses paguen unes taxes en funció de la quantitat de materials que dipositen.

El servei serà gratuït per a particulars i els tallers o industrials caldrà que abonin una taxa en funció del pes dels residus (taxa regulada en l'àmbit metropolità).

Els usuaris habituals tenen dret a descomptes en el rebut de l'aigua en funció de les vegades que utilitzin el servei.

Per a més informació consulteu el web: http://www.amb.es/web/emma/foment_sostenibilitat/anar


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B