Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Centres oficials

Directory AGÈNCIA ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Agència administrativa on es gestiona i administren les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social
Directory CONSELL CATALÀ DEL 'ESPORT
Organisme públic que planifica i executa la política esportiva de la Generalitat sota les directrius de la Secretaria General de l'Esport, que és l'òrgan de direcció de l'Administració esportiva de la Generalitat.
Directory JUTJATS DE 1A INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1, 2 i 3
Directory MOSSOS D'ESQUADRA- ESPLUGUES
Comissaria dels Mossos d'Esquadra, policia de la Generalitat. És seu de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) d'Esplugues de Llobregat, que comprèn també la població de Sant Just Desvern
Directory NOTARIA JOSE VICENTE GALDON GARRIDO / MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ BARROSO / JAIME DE MOTTA GARCIA-ESPAÑA
Directory OFICINA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Informació al ciutadà i a les entitats sobre els recursos i serveis de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de benestar social. Canalització i derivació, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, cap als serveis competents de la Generalitat o altres administracions públiques, les peticions, els suggeriments i les sollicituds presentades que les afectin.
Directory OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Directory OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT
Aquesta oficina realitza les gestions dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.
Directory OFICINA LIQUIDADORA DE DISTRICTE HIPOTECARI DE LA GENERALITAT
Oficina depenent de l'Agència Tributària de Catalunya , que gestiona els tributs traspassats a la Generalitat, a efectes d'informació tributària, venda d'impresos, liquidació del tribut.
Directory ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT)
Organisme de la Diputació de Barcelona creat per col·laborar en la gestió, inspecció i recaudació dels tributs locals quan els ajuntaments respectius deleguen aquestes facultats
Directory REGISTRE CIVIL
Directory REGISTRE DE LA PROPIETAT
Oficina del registre públic d'immobles del municipi
Directory SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Centre de normalització lingüística que té com a objectiu el foment del coneixement i l'ús de la llengua catalana.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B