Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Acció social

Directory CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) SANT JOAN DE DÉU
Centre concertat que forma part de la xarxa pública de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de l’ICASS del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. És un servei gratuït, adreçat a la població infantil de 0 a 6 anys, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats que presenten els nens i les nenes amb trastorns en el desenvolupament (motriu, sensorial, cognitiu, llenguatge, relacional, emocional o adaptatiu) o que corren risc de patir-ne.
Directory CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL (CSMIJ). CORNELLÀ
Els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) són serveis d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.
Directory CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA FERRER I GUARDIA
El CRAE Ferrer i Guàrdia és un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) de gestió delegada, fruit d'un contracte entre l'Administració i la cooperativa Drecera. Per tant, depèn d'aquesta, acollint-se a la normativa legal, jurídica i administrativa promulgada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El centre, acull temporalment a infants i joves, garantint les seves necessitats bàsiques (seguretat, salut, higiene, alimentació, suport afectiu, equipament, educació, formació...) així com possibilitant les ofertes educatives, lúdiques i culturals més adients segons les seves particularitats i interessos.
Directory EQUIPS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA)
Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l'assistència social i l'educació social, i estan distribuïts per tot el territori de Catalunya. Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas. Elaboren plans de millora per a l'infant i la seva família, fan el seguiment i el tractament un cop s'han aplicat les mesures recomanades, tant si estan en el nucli familiar com en un centre o en una família d'acollida. Són els responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social.
Directory FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGES
Centre especial de treball i ocupacional per a persones amb diversitat funcional. Promouen i gestionen serveis integrals i suports per a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.
Directory LLAR-RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT D’ESPLUGUES
Les llars-residència són equipaments d'acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d'un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la mateixa llar. A les llars residència s'ofereixen serveis d'atenció global orientats al manteniment i la millora de l'autonomia de les persones assistides.
Directory TALLER OCUPACIONAL DISMINUÏTS FINESTRELLES
Centre especial de treball i ocupacional per a persones amb disminució reconeguda. Els centres ocupacionals són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa. Els serveis que ofereixen aquests centres són: • Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.) • Programes individuals amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents graus de discapacitat.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B