Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Inauguració de l’exposició ‘Mirada enrere amb la vista al present’

Exposició fotogràfi ca a càrrec del Grup d’Amics de la Fotografi a de L’Avenç. Aquest recull fotogràfi c vol refl ectir la vida social de la nostra ciutat en èpoques passades, posant la mirada al mateix temps en el present.

16/09/2019 - 19:30
2019/09/16 19:30:00 GMT+2

16/09/2019 - 21:00
2019/09/16 21:00:00 GMT+2

CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS CASAL ANTIC (C ANGEL GUIMERA)

CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS CASAL ANTIC (C ANGEL GUIMERA) C Angel Guimera, 38

93 473 44 12


© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat