Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Calendari de festes laborals 2020

- ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020.

- Acord de Ple de 24 de juliol en el que es proposa l'aprovació de les Festes Locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2020


1 DE GENER. ANY NOU

6 DE GENER. REIS

10 D'ABRIL. DIVENDRES SANT

13 D'ABRIL. DILLUNS DE PASQUA

1 DE MAIG. FESTA DEL TREBALL

1 DE JUNY. FESTA LOCAL: SEGONA PASQUA

24 DE JUNY. SANT JOAN

15 D'AGOST. L'ASSUMPCIÓ

11 DE SETEMBRE. DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

21 DE SETEMBRE. FESTA LOCAL: SANT MATEU

12 D'OCTUBRE. FESTA NACIONAL D'ESPANYA

8 DE DESEMBRE. LA IMMACULADA

25 DE DESEMBRE. NADAL

26 DE DESEMBRE. SANT ESTEVE

DIES INHÀBILS:

Des del 2 d’octubre de 2016, i amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils, a efectes de còmput de terminis i tramitació d'expedients, els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals per l'Estat, la Generalitat de Catalunya i de festes locals d'Esplugues de Llobregat.

Per facilitar la identificació dels dies inhàbils i el coneixement per part de la ciutadania en general,  es procedirà a fer públic el calendari de dies inhàbils resultant (veure annex) mitjançant el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i el portal web municipal.

No obstant això cal recordar que, de conformitat amb el que estableix a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei (2 d'octubre de 2016), aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior".

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B