Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL i BORSA DE TREBALL

Espai d'accés lliure, dotat de diferents recursos d'informació i suport a la recerca de feina que poden consultar-se de forma autònoma. S'hi ofereix orientació professional, accés a ofertes de treball i informació de les accions que es desenvolupen per a facilitar l'ocupació.

OCUPACIÓ

Mònica Blanco

Espai de lliure accés, un cop donat d'alta del servei de borsa de treball (vegi’s procediment d’inscripció més endavant), amb informació sobre recursos per a la recerca de feina i organització d'accions formatives.

També es duen a terme entrevistes individualitzades d'informació i assessorament per definir el perfil professional i optimitzar les condicions d'accés al mercat laboral; informació sobre accions ocupacionals, formació, mercat de treball; orientació específica per a persones amb diversitat funcional; etc. Les entrevistes es realitzen dimarts i dijous de 9 a 13 h al Centre de Recursos Laborals. No cal demanar cita prèvia.

A més,  s'ofereix ajuda per a l'elaboració del currículum vitae i la carta de presentació, així com suport i preparació d'entrevistes de feina.

Recursos laborals disponibles:

  • * Ofertes de treball.
  • * Dossiers de tècniques de recerca de feina: vies de recerca; models de currículum vitae; models de carta de presentació; llistats de borses de treball per internet; llistats d'empreses per sectors.
  • * Formació reglada (ESO, Batxillerat, Formació Professional, Universitat, etc.); formació ocupacional; programes de qualificació professional inicial; formació privada.

 

BORSA DE TREBALL:

Per ser inclosa a la borsa de treball i poder accedir a les ofertes vigents, la persona interessada ha d'emplenar la FITXA D'ALTA D'USUARI, la qual és accessible en format electrònic des d'aquesta pàgina web, i en paper tant a l'edifici Puig Coca com als Punts d'Atenció a la Ciutadania.

Un cop emplenada la fitxa, cal acudir presencialment a un dels dos punts d'atenció del servei d'orientació, dimarts o dijous de 9 a 13 h SENSE sol·licitar cita prèvia, on cal portar la fitxa emplenada i el currículum vitae.

Punts d'atenció del servei:

Persones residents al barri de Can Vidalet: Dispostiu d'inserció laboral de Can Vidalet (Edifici Molí)

Persones residents a la resta de barris: Centre de Recursos Laborals (Edifici Puig Coca)


Cal adreçar-se directament portant la FITXA D'ALTA D'USUARI degudament emplenada i un currículum vitae (a ser possible, en versió digital).

Horari d'atenció al públic : dimarts i dijous 9 a 13 h.

Residents a Can Vidalet: Dispositiu d'inserció laboral de Can Vidalet
Verge de la Mercè, núm.1 (Edifici Molí)

Residents a la resta de barris: Centre de Recursos Laborals
Petit Parc de l'Amistat, s/n (Edifici Puig Coca)


Els joves entre 16 i 35 anys que vulguin donar-se d'alta de la borsa de treball i rebre orientació professional o formativa han d'adreçar-se a l'Oficina Jove d'Emancipació (edifici annex al casal de cultura Robert Brillas, c/ Àngel Guimerà, 34): http://www.esplujove.net/oficinaEmancipacio.php?tamany=1
File Fitxa d'alta Borsa de Treball
© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat