Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Calendari de festes laborals 2020

ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020.

Acord de Ple de 24 de juliol en el que es proposa l'aprovació de les Festes Locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2020.


1 DE GENER. ANY NOU

6 DE GENER. REIS

10 D'ABRIL. DIVENDRES SANT

13 D'ABRIL. DILLUNS DE PASQUA FLORIDA

1 DE MAIG. FESTA DEL TREBALL

1 DE JUNY. DILLUNS DE PASQUA GRANADA (FESTA LOCAL)

24 DE JUNY. SANT JOAN

15 D'AGOST. L'ASSUMPCIÓ

11 DE SETEMBRE. DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

21 DE SETEMBRE. SANT MATEU (FESTA LOCAL)

12 D'OCTUBRE. FESTA NACIONAL D'ESPANYA

8 DE DESEMBRE. LA IMMACULADA

25 DE DESEMBRE. NADAL

26 DE DESEMBRE. SANT ESTEVE

DIES INHÀBILS:

Des del 2 d’octubre de 2016, i amb motiu de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es consideren dies inhàbils, a efectes de còmput de terminis i tramitació d'expedients, els dissabtes, els diumenges, i els festius declarats com a tals per l'Estat, la Generalitat de Catalunya i de festes locals d'Esplugues de Llobregat.

Per facilitar la identificació dels dies inhàbils i el coneixement per part de la ciutadania en general,  es procedirà a fer públic el calendari de dies inhàbils resultant (veure annex) mitjançant el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament i el portal web municipal.

No obstant això cal recordar que, de conformitat amb el que estableix a la disposició transitòria tercera a) de l’esmentat Text legal, als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei (2 d'octubre de 2016), aquesta no els és aplicable i es regeixen per la normativa anterior".

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat