Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2020

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2020

 

Politiques de despeses 2020

Taula política despeses 2020

 

- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2020

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2020

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2020)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2019

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2019

Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

- Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

 

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2020

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

Execucions trimestrals

1r Trimestre - Exercici 20203.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2020

Pendent d'elaboració

4.- COMPTE GENERAL compte anual 2020

Pendent d'elaboració

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat