Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2020

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2020

 

Politiques de despeses 2020

Taula política despeses 2020

 

- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2020

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2020

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2020)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2019

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2019

Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

- Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

 

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2020

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

Dictamen de modificació de crèdit del Ple de març 2020

Dictamen de modificació de crèdit del Ple de maig 2020

Dictamen de modificació de crèdit del Ple de juny 2020

 

Execucions trimestrals

1r Trimestre - Exercici 2020

2n Trimestre - Exercici 2020

3r trimestre - Exerici 2020

 


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2020

Pendent d'elaboració

4.- COMPTE GENERAL compte anual 2020

Pendent d'elaboració

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat