Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2019

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2019

 

Politica_despeses_2019_600px.png

Quadre_Politica_Despeses_2019_670px.png

- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2019

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2019

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2019)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2019

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2019

Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

- Desglossament del pressupost per capítols, despeses i ingressos

 

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2019

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

- Modificació de crèdit Ple d'abril 2019
- Modificació de crèdit Ple de juliol 2019

- Dictamen de modificació de crèdit Ple de juliol 2019

Execucions trimestrals

- 1r Trimestre - Exercici 2019

- 2n Trimestre - Exercici 2019

- 3r Trimestre - Exercici 2019


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2019

Pendent d'elaboració

S'actualitzarà la informació després de la celebració del Ple Municipal Ordinari de febrer de 2020.


4.- COMPTE GENERAL compte anual 2019

Pendent d'elaboració

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat