Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2018

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2018

Polítiques de despeses 2018

- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2018 (El termini d'exposició pública per presentar reclamacions acaba el 15 de desembre de 2017. Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, el pressupost s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord plenari.)

- Aprovació inicial dels Pressupostos de 2018, al Ple del 15 de novembre del 2017

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2018

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2018)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2018

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2018

Pressupost per política de despeses:

-Resum del Pressupost de 2018 per política de despeses

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

15 Habitatge i urbanisme

16 Benestar comunitari

17 Medi ambient

23 Serveis Socials i Promoció Social

24 Foment de l'ocupació

31 Sanitat

32 Educació i convivència ciutadana

33 Cultura i Juventut

34 Esports

43 Promoció Econòmica i Turistica

44 Transport Públic

49 Consum i informació

91 Òrgans de govern

92 Serveis Generals

93 Administració financera i tributària i gestió patrimoni

94 Transferències a altres Ad. Públiques

01 Deute

Resum del Pressupost per Capítols

- Resum del pressupost per Capítols 2018

 

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2018

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

- Modificació de crèdit Ple de març 2018

- Modificació de crèdit Ple d'abril 2018

- Modificació de crèdit Ple d'octubre 2018

- Modificació de crèdit Ple de novembre 2018

Execucions trimestrals

- 1r Trimestre - Exercici 2018

- 2n Trimestre - Exercici 2018

- 3r Trimestre - Exercici 2018

- 4t Trimestre - Exercici 2018


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2018

- Liquidació 2018 Informe de l'Interventor

- Informe sobre l'acompliment dels requeriments d'inversions financeres sostenibles 2018

- Informe sobre l'acompliment dels requeriment de la Llei Orgànica liquidació del pressupost 2018


4.- COMPTE GENERAL compte anual 2018

Pendent d'elaboració

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

© AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950 | NIF P0807600B | Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | Correu electrònic: ajuntament@esplugues.cat