Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2018

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2018

Polítiques de despeses 2018

- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2018

- Aprovació inicial dels Pressupostos de 2018, al Ple del 15 de novembre del 2017

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2018

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2018)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2018

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2018

Pressupost per política de despeses:

-Resum del Pressupost de 2018 per política de despeses

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

15 Habitatge i urbanisme

16 Benestar comunitari

17 Medi ambient

23 Serveis Socials i Promoció Social

24 Foment de l'ocupació

31 Sanitat

32 Educació i convivència ciutadana

33 Cultura i Juventut

34 Esports

43 Promoció Econòmica i Turistica

44 Transport Públic

49 Consum i informació

91 Òrgans de govern

92 Serveis Generals

93 Administració financera i tributària i gestió patrimoni

94 Transferències a altres Ad. Públiques

01 Deute

Resum del Pressupost per Capítols

- Resum del pressupost per Capítols 2018

2.- EXECUCIÓ del pressupost 2018

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

- Modificació de crèdit Ple de març 2018

- Modificació de crèdit Ple d'abril 2018

- Modificació de crèdit Ple d'octubre 2018

- Modificació de crèdit Ple de novembre 2018

Execucions trimestrals

- 1r Trimestre - Exercici 2018

- 2n Trimestre - Exercici 2018

- 3r Trimestre - Exercici 2018

- 4t Trimestre - Exercici 2018


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2018

- Liquidació 2018 Informe de l'Interventor

- Informe sobre l'acompliment dels requeriments d'inversions financeres sostenibles 2018

- Informe sobre l'acompliment dels requeriment de la Llei Orgànica liquidació del pressupost 2018


4.- COMPTE GENERAL compte anual 2018

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B