Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2017

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2017

Política de despeses 2017- Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2017 (No es van presentar al·legacions durant el termini d'exposició pública)

- Aprovació inicial dels Pressupostos de 2017, al Ple del 16 de novembre del 2016

- Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2017

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2017)

Ingressos

- Pressupost d'ingressos del 2017

Inversions

- Pla financer d'inversions del 2017

Capítols

- Capítol I

- Capítol II

- Capítol III

- Capítol IV

- Capítols VI i VII

- Capítol IX


2.- EXECUCIÓ del pressupost 2017

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)


-Modificació de crèdit Ple de març 2017 --Informe modificació de crèdit març 2017

-Modificació de crèdit Ple d'abril 2017    --Informe modificació de crèdit abril 2017

-Modificació de crèdit Ple de juliol 2017  --Informe modificació de crèdit juliol 2017

-Modificació de crèdit Ple d'octubre 2017 --Informe modificació de crèdit octubre 2017

-Modificació de crèdit Ple de novembre 2017 --Informe modificació de crèdit novembre 2017

 

Execucions trimestrals

- 1r Trimestre - Exercici 2017

- 2n Trimestre - Exercici 2017

- 3r Trimestre - Exercici 2017

- 4t Trimestre - Exercici 2017


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2017

De l'expedient de liquidació, es donarà compte al Ple Ordinari de l’Ajuntament del 21 de març de 2018, prèvia presentació a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics de data 14 de març.

- LIQUIDACIÓ pressupostària 2017 (informació gràfica)

- Liquidació pressupost 2017 (excel)

- Liquidació 2017 Informe de l'Interventor

- Informe sobre l'acompliment dels requeriments d'inversions financerament sostenibles 2017

- Informe sobre l'acompliment dels requeriment de la Llei Orgànica liquidació del pressupost 2017


4.- COMPTE GENERAL compte anual 2017

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B