Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2017

Pressupost municipal 2017
Image Despeses 2017
Image Política de despeses 2017
File Document de la presentació en audiència pública del pressupost del 2017
File Pla financer d'inversions del 2017
File Informe de l'interventor sobre el compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària 2017
File Pressupost d'Ingressos 2017
File Bases d'execució del Pressupost general en l'exercici de 2017
File Aprovació inicial deAprovació inicial dels Pressupostos de 2017
File Aprovació inicial dels Pressupostos de 2017
File Capítol I del Pressupost 2017
File Capítol II pressupost 2017
File Capítol III pressupost 2017
File Capítol IV Pressupost 2017
File Capítols VI i VII
File Capítol IX pressupost 2017
File Modificació de crèdit Ple de març 2017
File Bases execució pressupost 2017
File Modificació de crèdit Ple d'abril 2017
File Informe de modificació de crèdit de l'Interventor
File 1r Trimestre - Exercici 2017
File Modificació de crèdit Ple de juliol 2017
File Informe modificació de crèdit de juliol 2017
File 2n Trimestre - Exercici 2017
File Modificació de crèdit Ple d'octubre 2017
File Modificació de crèdit Ple de novembre 2017
File 3r Trimestre - Exercici 2017
File 2n Trimestre - Ex 2017
File Informe modificacio credit octubre 2017
File Informe modificacio credit novembre 2017
File Informe modificacio credit març 2017
File 4t Trimestre - Exercici 2017
File LIQUIDACIÓ pressupostària 2017 (informació gràfica)
File Liquidació pressupost 2017 (excel)
File Liquidació 2017 Informe de l'Interventor
File Informe sobre l'acompliment dels requeriments d'inversions financerament sostenibles 2017
File Informe acompliment requeriment Llei Organica liquidacio pressupost 2017
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B