Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2014

1.- PRESSUPOST municipal corresponent a l'exercici 2014

- Pressupost 2014

- Audiència pública de presentació del pressupost 2014

- Informe d'estabilitat de l'interventor (Pressupost 2014)

- Informe Econòmic Financer 2014

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

No es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic al Pressupost per al 2014.

 


2.- EXECUCIÓ del pressupost 2014

- Informació sobre l'execució del Pressupost (aquesta informació s'actualitza cada 3 mesos)

Modificacions de crèdit (aprovades pel Ple)

No s'ha aprovat cap modificació al pressupost 2014 pel Ple municipal.

Execucions trimestrals

1r trimestre de l'exercici 2014

2r trimestre de l'exercici 2014

3r trimestre de l'exercici 2014

4t trimestre de l'exercici 2014


3.- LIQUIDACIÓ del pressupost 2015

- Estat LIQUIDACIÓ del pressupost 2014

4.- COMPTE GENERAL compte anual 2015

- Compte de Resultats Corrents de l'Exercici 2014. Balanç 2014

- Acta d'aprovació del Compte General 2014 (en sessió de la Comissió Especial de Comptes, 27 de juliol de 2015)

- Evolució del deute

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes

INDICADORS ECONÒMICO-FINANCERS

- Superàvit (o dèficit) per habitant: 79,49  euros

- Autonomia fiscal: 48%

- Ingressos fiscals per habitant: 443,23   euros

- Despesa per habitant: 825,94 euros

- Inversió per habitant: 71,66 euros

- Període mitjà de pagament: 36,35 dies

- Període mitjà de cobrament: 31,54  dies

- Deute públic municipal a 31/12/2014: 21.771.056,82 euros

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B