Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Pressupost municipal 2012

-Pressupost municipal corresponent a l'exercici 2012-

Pressupost 2012

-Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals-

Pressupost 2012 Progeser

Pressupost 2012 Fundació Proa

-Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública-

_______

-Modificacions al pressupost 2012 aprovades pel Ple-

_______

-Comptes anuals/compte general-

- Audiència pública de presentació del pressupost 2012.

- Estat liquidació del pressupost 2012.

- Comissió Especial de Comptes.

- Compte del resultat econòmic-patrimonial 2012.

- Balanç 2012.

-Indicadors econòmico-financers-

- Superàvit (o dèficit) per habitant: 88,01 euros.

- Autonomia fiscal: 62,15 %.

- Ingressos fiscals per habitant: 523,53 euros.

- Despesa per habitant: 860,30 euros.

- Inversió per habitant: 115,08 euros.

- Període mitjà de pagament: 51 dies.

- Període mitjà de cobrament: 37 dies.

- Deute públic municipal a 31/12/2012: 25.279.765,01 euros.

- Evolució del deute.

- Endeutament per habitant a 31/12/2012: 541,02 euros.

- Endeutament relatiu: 0,57 euros.

- Informació dels comptes generals tramitats a la Sindicatura de Comptes.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B